Diecéza Tezpur sa nachádza v severovýchodnom indickom spolkovom štáte Ásam, ktorý je známy výrobou čaju. Približne 195 000 katolíkov tvorí malú menšinu z celkového počtu 84 mil. obyvateľov. Väčšina z nich patrí k rôznym domorodým kmeňom a pracuje na čajových plantážach, prípadne sú malými farmármi. Iné pracovné príležitosti sotva možno nájsť – nezamestnanosť je vysoká. Mnohí ľudia nevedia čítať ani písať, a tak nedokážu prelomiť začarovaný kruh chudoby a nezamestnanosti. Rodiny žijú v malých chatrčiach a nehygienických podmienkach. V dedinách nie je tečúca voda ani elektrina, verejná doprava je minimálna. Choroby sa tu šíria ľahko.

Katolícka cirkev stojí pri ľuďoch vo všetkých ich potrebách. Kňazi ohlasujú radostnú zvesť o Kristovi a mnohí ľudia ju prijímajú s radosťou. Aktívne sa zúčastňujú na živote Cirkvi. Kňazi uskutočňujú Kristovo posolstvo i tým, že pomáhajú chudobným uniknúť z biedy konkrétnymi skutkami lásky alebo prostredníctvom vzdelávania, rozvojovej pomoci a výchovy.

V súčasnosti má 113 kňazov diecézy Tezpur plné ruky práce. Cirkev je však v tomto regióne chudobná, a preto nás biskup Michael Akasius Toppo prosí o pomoc. Píše: „Usilujeme sa prinášať Kristovo vykupiteľské posolstvo ľuďom všetkých kmeňov a jazykov, ale potrebujeme pomocnú ruku. Sme presvedčení, že cenná podpora našich kňazov, a tým aj katolíckej komunity, bude stimulom. S dôverou vo vašu štedrosť sa obraciam na vás s prosbou o omšové milodary. Naši kňazi vám budú vďační a budú sa za vás modliť pri Pánovom oltári.“

Omšové milodary majú v Cirkvi dlhoročnú tradíciu: kňazi slávia svätú omšu na úmysel toho, kto o ňu požiadal, napríklad za chorého či zosnulého člena rodiny. Suma peňazí, ktorú za to dostanú, je dobrovoľným darom z vďačnosti, znakom zjednotenia, nie „platbou“ za svätú omšu. Pre mnohých kňazov v chudobných krajinách sveta sú tieto dary dôležitým príspevkom na živobytie i prácu farnosti.

 

Diecéze Tezpur sme prisľúbili pomoc vo výške 30 000 €. Ak Vám to situácia dovoľuje, zvážte omšový milodar, ktorý pomôže kňazom slúžiť núdznym.