Diecéza Shimoga sa nachádza v juhozápadnej Indii. Celkovo na jej území žije vyše 5,6 mil. obyvateľov, z toho len 18 000 je katolíckeho vierovyznania. Miestna diecéza je však veľmi aktívna. Zriadila napríklad viaceré komisie zaoberajúce sa rôznymi tematickými oblasťami, ktoré sa ukazujú ako zvlášť dôležité.

Jednou z úloh, ktoré si stanovila, je ďalšie vzdelávanie kňazov, rehoľníkov a laikov tak, aby boli schopní čeliť konkrétnym výzvam. „Cirkev v Shimoge potrebuje vedúce osobnosti, ktoré budú pokračovať v misii nášho Spasiteľa Ježiša Krista a budú ‚rozširovať siete‘,“ hovorí otec Duming Dias z diecézneho pastoračného centra. Komisia pre rodiny má zlepšiť prípravu na manželstvo a prinášať ponuky na sprevádzanie a poradenstvo pre manželské páry a rodiny. Liturgická komisia by mala zintenzívniť vzdelávanie lektorov, kantorov a miništrantov, aby sa liturgia mohla sláviť čo najdôstojnejšie. Komisia pre katechizáciu si dala za cieľ ponúkať viac katechetických prázdninových táborov pre deti a biblického vzdelávania pre dospelých, mládež i deti. Komisia pre povolania má cielenými aktivitami a návštevami škôl zase oživiť apoštolát povolaní. Cirkev bojuje aj proti detskej práci, za práva etnických menšín a za podporu žien, ktoré sú v indickej spoločnosti stále mimoriadne znevýhodňované.

Hodnotný program, ktorý vytvorili v diecéze Shimoga, zahŕňa okrem ďalšieho vzdelávania kurzy, workshopy, duchovné obnovy a cvičenia, rôzne stretnutia a mnoho ďalšieho. Je určený pre laikov, kňazov a rehoľníkov a rozložený je na tri roky. Úspešne sa rozbehol. Keďže si vyžaduje finančné prostriedky, podporili sme ho už minulý rok a tento rok by sme tiež radi prispeli sumou 10 000 €. Je to naša odpoveď na výzvu otca Duminga Diasa, ktorý nám napísal: „Prosím, pomôžte nám tu uskutočňovať Božie kráľovstvo!“

 

Prejavíte svoju veľkorysosť a pomôžete aj Vy?