Indonézia má 272 mil. obyvateľov a je najväčšou moslimskou krajinou na svete. Spolužitie medzi náboženstvami v nej bolo dlhý čas pokojné, no v posledných rokoch zosilneli islamistické tendencie a pribudlo útokov. K tomuto stavu sa pridala pandémia, ktorá si vyžiadala mnoho obetí na životoch aj medzi kňazmi a rehoľníkmi. Krajinu navyše opakovane postihujú prírodné katastrofy.

Napriek všetkým výzvam má Cirkev na tomto ostrovnom štáte v juhovýchodnej Ázii veľa dôvodov na radosť. Napríklad bosí karmelitáni slávia 40. výročie tamojšej misie a zažívajú ozajstný „boom“ povolaní. V skutočnosti začali v Indonézii hlásať evanjelium už v 17. storočí, ale prví dvaja pátri umreli mučeníckou smrťou roku 1638. O 344 rokov neskôr, teda  roku 1982, prišli do krajiny znovu dvaja karmelitáni – obaja pochádzali z juhoindického štátu Kérala. Tentokrát už po 7 rokoch od svojho príchodu otvorili prvý formačný dom, do ktorého prijali 26 chlapcov.

Predstavený Markus Ture je dnes šťastný a za všetko nanajvýš vďačný: „Duch Svätý neustále pracuje, inšpiruje mnohých ľudí a povoláva ich do svojej vinice. Z Božej milosti máme i my v súčasnosti 55 domorodých kňazov a 3 misionárov z Indie a USA. Som rád, že vám môžem oznámiť, že v rôznych fázach formácie máme celkovo 89 bratov, vedieme 5 formačných domov a 5 pastoračných spoločenstiev, ktoré pôsobia vo viacerých farnostiach. Niektorí naši kňazi pôsobia ako misionári v Japonsku, ďalší študujú v zahraničí, aby získali špecializáciu. Sme presvedčení, že za tento pozoruhodný rast vďačíme aj dobrosrdečným a veľkorysým dobrodincom ACN, ktorí sa o nás starajú a podporujú nás. Štedrosť a láska sú znakmi Božej lásky a toto poznanie prispieva k formácii mladých kňazov na pravých karmelitánov, svedkov a ohlasovateľov radostnej zvesti ľuďom v Indonézii.“

 

Radi by sme podporili 44 karmelitánskych pátrov v ich jubilejnom roku omšovými milodarmi vo výške 22 180 €. Vďaka nim budú môcť pokračovať v svojom plodnom apoštoláte.