Na 5 miestach v diecézach Doumé Abong-Mbang, Bafoussam a Yaoundé v Kamerune pôsobí 19 sestier palotínok. Až 14 z nich pochádza z Poľska, no do rehole medzičasom vstúpili už i miestne mladé ženy – dočasné rehoľné sľuby zatiaľ zložili 2 sestry.

Palotínky sa venujú hlavne práci s deťmi a mládežou a starajú sa aj o ľudí, ktorí potrebujú špeciálnu pastoračnú starostlivosť. Vedú katechézy, organizujú skupiny mládeže, riadia školy a sú aktívne v pastorácii povolaní. Navštevujú chorých a starých ľudí, osamelých i väzňov. V duchovnom centre, ktoré zriadili v Mvolyé, mestskej štvrti kamerunského hlavného mesta Yaoundé, pracujú 2 rehoľné sestry. Veriaci tu nachádzajú duchovné sprevádzanie a rôzne možnosti, ako si prehĺbiť vieru.

Roku 2021 sme sestry podporili sumou 10 000 €. Vďaka nej môžu pokračovať v svojej hodnotnej práci. Ekonómka sestra Fabiana nám napísala: „Prosíme Boha, ktorý je plný milosrdenstva a dobroty, aby požehnal našich dobrodincov. Ostávame s vami zjednotené v modlitbe.“

 

Srdečná vďaka všetkým, ktorí pomohli! Budeme radi, ak podporíte aj ďalšie projekty vo svete.