V arcidiecéze Bukavu na východe Konžskej demokratickej republiky vládne medzi veriacimi veľká radosť. Naši dobrodinci im venovali 14 000 € a tamojšia rozhlasová stanica Rádio Mária sa mohla zmodernizovať. Rozšírilo sa jej technické vybavenie
a generátor teraz zabezpečuje, aby elektrina nevypadávala. Mohol sa tak zvýšiť počet vysielaných programov počas jedného mesiaca z 15 na 40.

Rozhlas je v Afrike, v ktorej sa farnosti rozprestierajú na rozsiahlych územiach, dôležitým médiom, pretože sa prostredníctvom neho možno dostať k ľuďom
v odľahlých dedinách. Informácie, výchova, ako aj intenzívna účasť na cirkevnom živote, to všetko je možné vďaka rozhlasu.

Tento komunikačný prostriedok je zvlášť dôležitý tam, kde ozbrojené skupiny – podobne ako na východe Konžskej demokratickej republiky – robia ľuďom život neistým a obmedzujú najmä ich pohyb. V provincii Severné Kivu, na území ktorej je arcidiecéza Bukavu, dochádza k opakovaným násilným útokom nielen
na obyvateľstvo, ale i na cirkevné inštitúcie, ako sú farnosti, kláštory či fary. Rôzne ozbrojené skupiny miestnych obyvateľov terorizujú. Mnohí z nich sú na úteku, panuje strach a rozšírené sú psychické traumy. Korene násilia sa dajú nájsť
v etnických konfliktoch a bojoch o prístup k prírodným surovinám, no v poslednom čase k nim dochádza aj pre radikalizáciu islamu.

Rozhlasová stanica Rádio Mária veriacich zastihne všade tam, kde sa práve nachádzajú. Prináša im útechu, rady a vďaka prenosom svätých omší im umožňuje zapojiť sa do života Cirkvi vtedy, keď za nimi nemôže prísť kňaz.

 

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli! Ak Vám to situácia dovoľuje, budeme radi, ak podporíte ďalšie naše projekty.