KUBA – Už viac ako 18 rokov navštevujú laickí misionári dedinky roztrúsené na juhu Kuby v provincii Santiago de Cuba, aby miestnym ľuďom ohlasovali evanjelium. Každú nedeľu nasadnú na korbu požičaného nákladného auta a za každého počasia celé hodiny cestujú, aby prešli niekedy až 150 kilometrov po nebezpečných pobrežných cestách lemovaných skalnými výbežkami. Nie je to príjemná […]

KUBA – Už viac ako 18 rokov navštevujú laickí misionári dedinky roztrúsené na juhu Kuby v provincii Santiago de Cuba, aby miestnym ľuďom ohlasovali evanjelium. Každú nedeľu nasadnú na korbu požičaného nákladného auta a za každého počasia celé hodiny cestujú, aby prešli niekedy až 150 kilometrov po nebezpečných pobrežných cestách lemovaných skalnými výbežkami. Nie je to príjemná cesta a misionári si dokonca musia so sebou brať aj vlastné jedlo a spacie vaky, keďže ľudia, ktorých navštevujú, žijú v extrémnej chudobe.

Mladí misionári vyučujú katechizmus

Nezištný záväzok týchto misionárov je odpoveďou na akútny nedostatok kňazov v regióne. Rozširujú sa tu aj rôzne sekty, ktoré sa snažia odlákať katolíckych veriacich od ich viery a ak Cirkev nie je viditeľne prítomná, je niekedy už príliš neskoro. Ľudia na Kube sú totiž stále veľmi otvorení viere a duchovnému prežívaniu a ak iniciatívu preberie sekta, Kubánci v mnohých prípadoch prijmú jej učenie za svoje.

Za spomínaný katolícky misijný projekt je zodpovedná sestra María Asunción Dominiguez Castañeda, ktorá patrí ku komunite katechetických sestier založenej blahoslavenou Dolores Sopeña. Vo svojom liste sestra María píše: „Ľudia sú smädní a hladní po Bohu a toto je náš spôsob, ako k nim ako Cirkev prichádzame. Mnohí ľudia, ktorí doteraz nemali žiadny kontakt s Cirkvou, chcú teraz prijať sviatosti.“ Vždy, keď je to možné, prichádza s laickými misionármi aj kňaz, ktorý vysluhuje sviatosti pre všetkých, ktorí majú záujem.

K laickým misionárom sa pridávajú aj kňazi, aby vysluhovali sviatosti

Práca sestier zahŕňa okrem iného aj výcvik misionárov počas týždenného intenzívneho kurzu a následných mesačných seminárov. Keď záujemcovia absolvujú svoj tréning, v komunite sa stávajú vedúcimi a začínajú pomáhať s liturgiou slova, rozdávaním svätého prijímania aj vyučovaním katechizmu. Sú medzi nimi ľudia  takmer každej vekovej kategórie vrátane niekoľkých mladých. „Katolícki veriaci v komunitách si zvlášť vážia to, že sa do tejto služby zapájajú aj mladí,“ zdôrazňuje sestra María a dodáva: „Verím, že to, čo robíme, má pre Kubu veľký význam a ovocie, ktoré príde, je hodné nášho úsilia.“

ACN prispela sumou 12 000 eur na podporu projektu. Ďakujeme každému, kto pomáha v tejto nezištnej službe kubánskym misionárom.