Obyvatelia Libanonu v súčasnosti veľmi trpia v dôsledku pretrvávajúcej vážnej hospodárskej a politickej krízy.

Podľa údajov OSN žije viac než 55 % z nich na hranici chudoby (čo je takmer dvakrát toľko ako v predchádzajúcom roku). Libanonská mena ani nie za rok stratila viac než 80 % svojej hodnoty a ceny základných potravín sa zvýšili štvornásobne.

Krízou trpia i rehoľné komunity. Celkovú situáciu zhoršuje pandémia, ktorá viedla k stratám príjmu mnohých reholí – patria k nim aj melchitské gréckokatolícke baziliánky sv. Jána Krstiteľa.

Osobitnú starosť pre tento rád predstavuje opatera 26 starších sestier. Desaťročia venovali životy službe Bohu a ľuďom a teraz sú samy závislé od pomoci druhých.

Kláštor Zvestovania Panne Márii v meste Zouk Mikael, ktorý je materským domom rádu, bol premenený na opatrovateľský domov – starším sestrám v ňom poskytujú potrebnú nepretržitú starostlivosť.

 

Náklady na lekársku starostlivosť a nevyhnutné ošetrovateľské pomôcky – invalidné vozíky, ošetrovateľské lôžka a i. – sú pre rehoľnú komunitu príliš vysoké. Sestry sa preto s dôverou obrátili na našu nadáciu. Chceme im pomôcť sumou 30 000 €.