Libanon už tri roky zažíva nevídaný hospodársky úpadok. Do chudoby dostal široké vrstvy obyvateľstva a predstavuje aj obrovskú výzvu pre kňazské vzdelávanie a formáciu. Semináre zaťažujú predovšetkým stúpajúce náklady na energiu a potraviny. Nedokážu pokryť životné potreby pre budúcich kňazov.

V dôsledku týchto problémov sa rozhodli spojiť vzdelávanie a formáciu mladých rehoľníkov z Misijného spoločenstva sv. Pavla a seminaristov z patriarchálneho seminára Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, jednej z katolíckych cirkví východného obradu v regióne. V Harisse sa takto momentálne vzdeláva a formuje 11 mladých mužov.

Úlohou seminaristov je rásť ľudsky, duchovne a intelektuálne, aby sa dobre pripravili na kňazstvo. Už počas formácie získavajú aj praktické pastoračné skúsenosti. Cestujú hlavne do chudobných libanonských dedín a usporadúvajú v nich 3- alebo 4-dňové pastoračné podujatia, určené predovšetkým mladým. Počas letných prázdnin organizujú týždňové stretnutia mládeže nielen v Libanone, ale i v Sýrii. Toto leto sa napríklad v dedinách regiónu Hauran na juhozápade Sýrie konali mládežnícke stretnutia, na ktorých sa celkovo zúčastnilo 700 ľudí.

 

 

V tomto akademickom roku by sme radi podporili kňazský seminár sumou 23 700 €, aby sa v ňom mladí muži mohli ďalej vzdelávať a formovať. Časť bude investovaná do inštalácie solárneho systému, ktorý by mal výrazne pomôcť znížiť náklady na energiu a zabezpečiť pravidelnú dodávku elektriny. S ohľadom na súčasné problémy totiž funguje dodávka elektriny zo strany štátu max. 2 hodiny denne – seminaristi sú tak nútení používať drahý generátor alebo študovať pri sviečkach.

 

Pomôžte nám zmeniť situáciu budúcich kňazov v Libanone, ktorých miestna Cirkev tak veľmi potrebuje.