Na mnohých miestach Afriky sťažujú pastoráciu veľké vzdialenosti a zlé podmienky na cestách. Pre Cirkev to predstavuje výzvu, pretože miestni veriaci veľmi túžia po Bohu a jeho radostnej zvesti. Platí to aj v diecéze Karonga na severe Malawi. Katolícka rozhlasová stanica Tuntufye FM, ktorej hlavným cieľom je evanjelizácia, tu každodenne oslovuje veriacich žijúcich v odľahlých dedinách. Zároveň im poskytuje praktickú rozvojovú pomoc, a to prostredníctvom rôznych upozornení, tipov a informácií.

Nedávno sme z tejto diecézy dostali prosbu o pomoc: práca spojená s fungovaním rozhlasovej stanice si vyžaduje vozidlo vhodné na tamojšie podmienky, veď programy by sa nemali vysielať len zo sídla stanice, ale z celej diecézy. S ohľadom na vzdialenosti a cesty, ktoré sú ťažko prejazdné predovšetkým v období dažďov, však doteraz mohli byť príspevky vysielané iba z blízkych obcí. Veriacich zo vzdialenejších oblastí dlhodobo trápilo, že z ich farností sa nikdy žiadne príspevky nevysielali.

Naši dobrodinci venovali 28 114 €, ktoré poslúžili na kúpu terénneho vozidla pre rozhlasovú stanicu Tuntufye FM. Tešia sa z neho nielen jej zamestnanci, ale najmä poslucháči – program sa stal pestrejším a kvalitnejším. „Auto skutočne zlepšilo našu prácu a zmiernilo problémy s mobilitou, ktoré nám bránili v činnosti,“ konštatuje riaditeľ rozhlasovej stanice Innocent Nazombe. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli!

 

Chcete čítať o ďalších úspešných príbehoch? Tak podporte aj ostatné naše projekty na celom svete.