Katolícki kňazi v Mexiku už roky čelia veľkému nebezpečenstvu. Nikde na svete nie je počet zavraždených kňazov taký vysoký ako v tejto stredoamerickej krajine.

Roku 2020 prepukla pandémia koronavírusu a Mexiko zasiahla mimoriadne. Aj Cirkev oplakáva početné obete: do začiatku roku 2021 zomrelo na ochorenie COVID-19 až 5 biskupov a vyše 150 kňazov; 20 biskupov bolo infikovaných.

Počas pandémie zabezpečuje ACN pre Mexiko predovšetkým prostriedky na živobytie pre kňazov a rehoľníkov, aby mohli pokračovať v službe za súčasných zložitých podmienok. Okrem toho finančne pomáha pri formácii kňazov, ktorá je počas pandemickej situácie rovnako sťažená, ale je základom budúcnosti Cirkvi.

V hlavnom meste Mexika podporuje ACN 8 seminaristov, ktorí sa vzdelávajú v arcibiskupskom misijnom seminári Redemptoris Mater, sumou 2 400 €, aby mohli pokračovať vo formácii. Táto podpora je pravidelná, realizuje sa každý rok, ale počas pandémie je ešte naliehavejšia.

Zriadenie seminárov Redemptoris mater inicioval pápež svätý Ján Pavol II. – sú zamerané misionársky a medzinárodne. Kňazi, ktorí sú v nich formovaní, sa pripravujú ísť všade tam, kde sú v službe evanjeliu vyslaní na príkaz miestneho biskupa.

Budúci kňazi v Mexiku vopred ďakujú ACN za pomoc. Našim dobrodincom napísali list: „V tejto kríze spôsobenej ochorením COVID-19 sa modlíme za celé ľudstvo, nadáciu ACN a jej dobrodincov. Žijeme neľahké časy, ale ťažkosti nám umožňujú mať účasť na Kristovom kríži. Náš seminár i naši kňazi, podporovaní ACN, sa nenechali pandémiou zastaviť. Pri zachovávaní všetkých hygienických opatrení sa naďalej starajú o bratov a sestry, a to prostredníctvom digitálnych masovokomunikačných prostriedkov aj osobne (ak je to možné). Nech Panna Mária Guadalupská, Hviezda evanjelizácie, odmení našich dobrodincov za ich štedrosť!“

 

Ak chcete podporiť formáciu budúcich kňazov v Mexiku alebo ďalších krajinách, v ktorých je naša pomoc pre nich nevyhnutná, darujte finančný dar podľa vašich možností na projekty ACN.