Centrum úcty k mučeníkom ako semienko nádeje pre traumatizovaných kresťanov

„Túto vojnu vyhráme na kolenách,“ povedal Oliver Dashe Doeme, biskup z Maiduguri. Projekt je svedectvom toho, ako smrť seminaristu – podobná odumretiu semienka, z ktorého vyklíči nový život – podnietila prúdy modlitieb.

Cieľom projektu je podporiť vznik miesta, kde by mohli trpiaci prinášať svoje bolesti a v modlitbe nachádzať uzdravujúcu, milosrdnú Božiu lásku. Malo by sa nachádzať v nepokojnej oblasti na severe Nigérie, presnejšie v diecéze Sokoto. Vďaka pomoci dobrodincov ACN sa pri Kostole sv. Vincenta Ferrera v Malumfashi v diecéze Sokoto postaví prístrešok určený na zhromaždenia veriacich. Centrum úcty k mučeníkom v Malumfashi vznikne na pamiatku všetkých ľudí, ktorých zabili islamistickí extrémisti pre ich vieru.

Diecéza Sokoto

Desivé príbehy o prenasledovaní predovšetkým kresťanov na severe Nigérie sa v správach objavujú už niekoľko rokov. Táto realita je známa. Miestni kresťania sa však napriek hrozbám a ponižovaniu cítia byť posilnení vo viere. Biskup Mons. Matthew Hassan Kukah z diecézy Sokoto si je istý, že napriek prenasledovaniu našli novú silu „kráčať v Kristovom mene a hlásať evanjeliovú lásku bez ohľadu na to, či budú prijímaní, alebo nie“.

Hranice diecézy Sokoto sa do značnej miery prekrývajú s územím islamského kalifátu, a preto je diecéza stále v centre pozornosti prenasledovateľov – ide predovšetkým o vypaľovanie a búranie kostolov, ale aj podnikov a budov patriacich kresťanom. Ničenie majetku sprevádza i priame zabraňovanie vstupu kresťanom do náboženských objektov, ich zastrašovanie a vylučovanie z verejného života.

Pohrebná omša seminaristu Michaela Nnadiho v kňazskom seminári Dobrého pastiera v Kadune 11. februára 2020

 

Mučeníci

Najväčší vplyv na život diecézy Sokoto majú útoky na ľudí. Jedným z nich bola brutálna vražda Michaela Nnadiho, ku ktorej došlo roku 2020. Mladý seminarista tejto diecézy, ktorý študoval v seminári v štáte Kaduna, mal toľko odvahy, že svojich vrahov vyzval na pokánie – zaplatil za to najvyššiu cenu.

V rovnakom tábore ako Michaela Nnadiho zadržiavali aj Bolanle Atagovú, katolíčku a matku dvoch detí, ktoré uniesli spolu s ňou. Zavraždili ju, pretože sa odmietla podvoliť sexuálnym požiadavkám vodcu gangu.

Z fary v Malumfashi boli 12. mája 2021 unesení dvaja kňazi: Mons. Joseph Keke a otec Alphonsus Bello. Prvého z nich prepustili po 3 týždňoch väznenia, otca Alphonsusa zabili na území farnosti ešte v noci únosu.

Pastieri z kmeňa Fulbov o rok neskôr, presnejšie 22. mája 2022, napadli ďalšiu faru a uniesli dvoch kňazov a dvoch súrodencov, ktorí ich prišli navštíviť. Otcovia Stephen Ojapah a Oliver Okpara sa po 33 dňoch zajatia dostali na slobodu.

Deborah Samuelová nemala také šťastie. Na základe obvinenia z rúhania proti prorokovi Mohamedovi ju jej spolužiaci brutálne zabili.

Návšteva hrobu seminaristu Michaela Nnadiho v Kadune.

 

Semienka svetla

Všetky tieto incidenty spolu s desiatkami iných po celej krajine znamenajú pre Nigérijčanov vážnu skúšku viery. Katolícka biskupská konferencia sa preto usiluje o čo najskoršie otvorenie procesu blahorečenia nigérijských mučeníkov a biskup Kukah z diecézy Sokoto chce v spolupráci s veriacimi vybudovať centrum úcty k mučeníkom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť a prehĺbiť vieru smútiacich i vystrašených kresťanov. Biskupovými slovami povedané, „ide o naplnenie známeho výroku, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov“.

Vypätá bezpečnostná situácia v krajine je aj príležitosťou zhromaždiť veriacich pri modlitbe a pozvať ich k prehlbovaniu vzťahu s Kristom. Po úvahách a modlitbách bolo rozhodnuté, že treba vytvoriť miesto, kde by prichádzajúci mohli zjednotiť svoje utrpenie s Vykupiteľom a odovzdať mu svoje problémy – takto sa zrodil plán vybudovať centrum úcty k mučeníkom (Alphonsusa a Michaela).

Podľa biskupa Kukaha bude centrum slúžiť ako: miesto celoročnej adorácie a modlitieb za blahorečenie mučeníkov, miesto duchovného rastu veriacich, miesto zhromažďovania veriacich zo severu krajiny na vigílie, svetlo viery pre budúce generácie.

 

Pomôžte nám vybudovať miesto úcty a modlitby v krajine, ktorá tak veľmi trpí. Ďakujeme v mene Cirkvi v Nigérii!