Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.    Dnes má táto obeta podobu omšového milodaru, ktorý je výrazom viery v moc Najsvätejšej obety, zjednotenia našich úmyslov s univerzálnou modlitbou Cirkvi a zdieľania […]

Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.   

Foto Adrian Dascal/Unsplash

Dnes má táto obeta podobu omšového milodaru, ktorý je výrazom viery v moc Najsvätejšej obety, zjednotenia našich úmyslov s univerzálnou modlitbou Cirkvi a zdieľania Božej milosti. Zároveň veriaci podporujú cez omšové milodary pastoračnú službu kňazov a tak sa podieľajú na celosvetovej misii Cirkvi.   

S omšovým milodarov zverujeme kňazovi aj náš modlitebný úmysel,  čo na Slovensku poznáme ako „dať na omšu“. Vždy však treba pamätať na to, že svätá omša sa nesmie stať predmetom obchodu. Obeta Eucharistie je totiž nekonečná a nezaplatiteľná. Má nevyčísliteľnú hodnotu. Ak teda dávame omšový milodar, je to prejav našej obety a vďačnosti za tento neoceniteľný dar.

Pre mnohých kňazov slúžiacich v najchudobnejších krajinách sveta ide často o jediný zdroj obživy. Z poskytnutých milodarov si zabezpečujú základné materiálne prostriedky na život. No nielen to – milodary aj rozdeľujú medzi chudobných členov ich farnosti a zaobstarávajú potrebné veci aj im.

Ľuďom v týchto krajinách totiž tiež často neostáva nič iné, než zaklopať kňazovi na dvere a poprosiť ho o pomoc. Kňazi sú v týchto krajinách vnímaní ako otcovia, vedúci komunity a ochrancovia, na ktorých sa ostatní pozerajú s nádejou a očakávaním.

V pápežskej nadácii ACN každý rok vďaka omšovým úmyslom našich dobrodincov podporíme okolo 40-tisíc kňazov po celom svete. Je medzi nimi aj 32 kňazov z arcidiecézy Santiago de Cuba na Kube, nakoľko dlhotrvajúca hlboká kríza v krajine zasiahla rovnakým dielom aj duchovných. Navyše, členovia farností sú väčšinou príliš chudobný na to, aby zo svojich prostriedkov podporovali chod farnosti a sami dávali omšové milodary.

Túto skupinu 32 kňazov na Kube pravidelne podporujeme sumou 10800 euro – 337 eur pre každého kňaza.

Nebolo by to možné bez vašej podpory. Ak chcete dať vyslúžiť omšu za vašich blízkych alebo za akýkoľvek iný úmysel a podporiť kňazov vo svete, môžete tak urobiť tu. Ďakujeme!