Farár Javed Khurshid je mladý kňaz, ktorý bol vysvätený pred 12 rokmi a vykonáva svoju službu v diecéze Multan. Farnosť sv. Petra, v ktorej pôsobí, sa nachádza na okraji mesta Multan. Zahrnuje nielen mestskú, ale aj vidiecku oblasť v okruhu 500 km a má 9 vonkajších staníc, ktoré musí pravidelne navštevovať. Chodieva i do mnohých ďalších dedín, kde ojedinele žijú katolícke rodiny.

Každý týždeň najazdí stovky kilometrov: vysluhuje sviatosti, navštevuje chorých, pochováva mŕtvych… Pre kresťanov v Pakistane, teda krajine, v ktorej trpia diskrimináciou i častým násilím a zvyčajne patria do najnižšej sociálnej vrstvy, znamená návšteva kňaza nádej a je túžobne očakávaná.

Bez výkonného auta nie je možné takto slúžiť veriacim. Javed Khurshid má však k dispozícii iba auto, ktoré sa vo farnosti používa už 16 rokov – každá cesta na ňom sa stala lotériou, pretože vždy niekde uviazne.

Opravy stoja čoraz viac a kňaz nikdy nevie, či príde na miesto, kde ho očakávajú, včas. Niekedy používa verejnú dopravu, ale tá je v oblasti nespoľahlivá a stráca ňou veľa času. Na nové auto peniaze nemá.

 

Sumou 11 500 € by sme chceli prispieť na kúpu auta, ktorým by sa farár Javed Khurshid mohol spoľahlivo dostať k svojim veriacim.