Kresťania sú v Pakistane považovaní za občanov druhej kategórie. Urážajú ich, diskriminujú, vyvíjajú na nich nátlak a len zriedka majú možnosť postúpiť na spoločenskom rebríčku. Väčšina z nich musí pracovať v slabo platených zamestnaniach – v tehelniach, kanalizáciách, ako zametači ulíc, vodiči rikše alebo pomocníci v domácnostiach. Často ich najímajú ako nádenných robotníkov a žijú z ruky do úst.

Pandémia koronavírusu ich situáciu zhoršila, pretože počas obmedzenia pohybu mnohí prišli o prácu. Nemajú však žiadne úspory, po ktorých by mohli siahnuť. Mnohí moslimovia sú síce v podobnej situácii, tí ale môžu počítať s pomocou miestnych mimovládnych organizácií. Nemoslimom je naproti tomu často akákoľvek pomoc odmietnutá.

V Pakistane sa koronavírus rýchlo šíri. V druhej polovici júna pribudlo každý deň viac ako 1 000 nových prípadov infekcií, k tomu je potrebné pripočítať vysoký počet neohlásených prípadov. 27. júla v krajine evidovali oficiálne takmer 274 300 prípadov infikovaných a viac ako 5 840 mŕtvych.

V diecézach Faisalabad, Islamabad-Rawalpindi a Lahore preto ACN v období obmedzenia pohybu spustila núdzový program pomoci v celkovej výške 150 000 €. 5 000 väčšinou kresťanským rodinám, ktoré to potrebovali, boli poskytnuté potraviny. Kňazi a katechéti diecéz tiež dostali k dispozícii ochranné pomôcky, ako sú rúška a dezinfekčné prostriedky, aby sa naďalej mohli starať o svojich veriacich v ich fyzických a duchovných potrebách.

Pretože veľa ľudí nemá prístup na internet, v miestnom rádiu a tlačených letákoch bol spustený program zvyšovania informovanosti o ochorení COVID-19, ktorý ich informuje o tom, ako sa môžu chrániť pred infekciou. Žiakom zo zvlášť chudobných rodín pomohlo štipendium, aby mohli pokračovať v školskej dochádzke aj po ukončení obmedzenia pohybu, hoci ich rodičia stratili príjem.

Aneel Mushtaq, výkonný tajomník pakistanskej charity, ktorá bola partnerom ACN v tomto projekte, pápežskú nadáciu informoval: „Pomoc, ktorú ste v ACN poskytli, zachránila ľudí od smrti hladom. Mnohí nemali čo dať na stôl, aby nakŕmili svoje rodiny, a boli vo veľmi znepokojujúcej situácii.“

Všetkým, ktorí pomohli, úprimné Pán Boh zaplať!

Len vďaka štedrosti dobrodincov môžeme zmierňovať utrpenie. Ak môžete, pridajte sa.