Islamská republika Pakistan bola tvrdo zasiahnutá pandémiou koronavírusu, a to aj hospodársky. Zvlášť bolestivo tieto dôsledky pociťuje kresťanská menšina, v spoločnosti výrazne znevýhodňovaná už v čase pred pandémiou. Jej príslušníci patria do najnižšej vrstvy a nemajú takmer žiadnu šancu postúpiť v spoločenskom rebríčku. Väčšina pracuje ako nádenníci, pomocníci v domácnosti alebo čističi kanálov. 

Už pred pandémiou žili z ruky do úst, teraz sú mnohí z nich nezamestnaní. Viaceré deti museli prerušiť školu, lebo rodičia si nemôžu dovoliť platiť im školné. K týmto problémom sa pridáva inflácia a rastúce ceny, čo mnohé rodiny ešte viac zbedačuje. Miestne organizácie pomoci zvyčajne podporujú iba moslimov; kresťania a iné menšiny sú neraz vylúčené aj zo štátnej pomoci.

Hospodárske následky v krajine rovnako zasiahli Katolícku cirkev. Kostoly boli počas lockdownu dlho zatvorené, sväté omše sa prenášali online, a teda sa nekonali zbierky, kňazi a katechéti nemohli navštevovať rodiny veriacich. Napriek ťažkostiam však vidieť, že viera ľudí je tu veľká, a badať nádherné znaky nádeje. 

Príkladom je obec Pansara v diecéze Faisalabad. Keď pandémia v lete 2020 zvlášť silno zúrila, vystúpil Emmanuel Parvez, miestny farár, na strechu Kostola sv. Pavla s kópiou svetoznámej milostivej sošky Pražského Jezuliatka a požehnal celú farnosť. Stalo sa niečo úžasné: infekcie sa zastavili. Do dnešného dňa nie sú na tomto mieste žiadne ochorenia ani úmrtia na COVID-19.

Sedemdesiatročný kňaz informuje: „Po požehnaní pozorovali všetci veľkú zmenu. Kresťania, ba dokonca i moslimovia sa prišli poďakovať Jezuliatku.“ Teraz sa každý piatok asi 100 veriacich zhromažďuje, aby Jezuliatku, ktoré už toľkokrát ľuďom preukázalo zázračnú pomoc, zverilo svoje problémy.

Pandemická situácia sa aktuálne v Pakistane zlepšuje, no bieda ostáva.

 

Chceme preto podporiť 40 kňazov, 55 katechétov, ako aj najchudobnejšie kresťanské rodiny v diecéze Islamabad-Rawalpindi sumou 30 000 €. Okrem toho sumou 30 000 € pomôžeme v najnaliehavejších potrebách 1 600 chudobným kresťanským rodinám v provincii Pandžáb.