Dcéry Márie Pomocnice kresťanov patria do rehoľnej rodiny Saleziánov dona Bosca a venujú sa najmä výchove mladých ľudí. V súčasnosti žije a pracuje 12 sestier tejto komunity v apoštolskom vikariáte Chaco na severe Paraguaja. No nestarajú sa tu len o mladých ľudí, ale podporujú aj rodiny, navštevujú chorých a starých ľudí, prinášajú im sväté prijímanie, poskytujú katechetické vyučovanie a podporujú chudobných a znevýhodnených praktickou pomocou a radami.

Ide o rozsiahly región, ktorý sa rozprestiera na ploche približne 96 000 km², čo sa veľkosťou podobná Južnej Kórei, ale zároveň je len riedko osídlený – má len 30 000 obyvateľov. Cesty sú veľmi zlé a na mnohé miesta sa dá dostať len po vode. Medzi ne patria aj dve odľahlé a izolované komunity, o ktoré sa stará sestra Blanka. Ľudia v nich patria k dvom rôznym domorodým kmeňom a aby sa k nim sestra Blanka dostala, musí absolvovať 2,5 hodiny dlhú cestu po rieke Paraguaj.

 

 

Ostatné sestry pracujú aj v meste Puerto Casado, kde sa starajú najmä o príslušníkov domorodého kmeňa Maskoy. „Milosť Božia vždy sprevádzala sestry našej komunity, pretože sú nástrojmi evanjelia Ježiša Krista medzi marginalizovanými obyvateľmi Puerto Casado a indiánmi Maskoy – chudobnou etnickou skupinou, ktorá sa vďaka podpore bratov a sestier saleziánov naďalej rozvíja,“ vysvetľuje sestra Marciana Toledo Vergarová, predstavená komunity. Sestra Emília pracuje v piatich rôznych domorodých komunitách, pripravuje deti na prvé sväté prijímanie, stará sa o chorých a podporuje miestnych učiteľov. Podporuje aj študentov z kmeňa Maskoy a vo všeobecnosti pomáha domorodým obyvateľom v ich každodennom boji o prežitie. Medzitým sestra Justa spolupracuje s niektorými angažovanými laičkami z farnosti a navštevuje rôzne predmestia Puerto Casado. Sestra Irena organizuje katechetické stretnutia a voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí a tiež vedie skupinu mladých ľudí vo farnosti, pomáha organizovať liturgiu a pracuje na pomoci tým najodkázanejším.

V Ñu Apu´a zriadili sestry internátnu školu pre 110 detí, ktorých rodiny žijú príliš ďaleko od najbližšej školy. Aj tieto deti tak majú šancu získať riadne školské vzdelanie. Toto je len niekoľko príkladov vynikajúcej práce, ktorú sestry vykonávajú.

 

Svoju službu ponúkajú nezištne a bez nároku na odmenu, a preto by sme ich na oplátku chceli podporiť v tomto roku základnou pomocou na živobytie vo výške 4 900 eur. Chceli by ste aj vy pomôcť?