Sierra Leone je jednou z najmenej rozvinutých krajín v západnej Afrike.  V posledných rokoch táto krajina veľa trpela. Bola spustošená občianskou vojnou v rokoch 1991 až 2002 a nedávno tiež epidémiou vírusu Ebola. Veľkým problémom krajiny sú aj vzdelávací systém a  úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti. Väčšina obyvateľov Sierra Leone je moslimského vierovyznania. Ku kresťanstvu sa hlási […]

Sierra Leone je jednou z najmenej rozvinutých krajín v západnej Afrike.  V posledných rokoch táto krajina veľa trpela. Bola spustošená občianskou vojnou v rokoch 1991 až 2002 a nedávno tiež epidémiou vírusu Ebola. Veľkým problémom krajiny sú aj vzdelávací systém a  úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Väčšina obyvateľov Sierra Leone je moslimského vierovyznania. Ku kresťanstvu sa hlási 12,4% populácie. Vzťahy medzi rôznymi náboženskými komunitami sú v podstate dobré. Veľa obyvateľov študovalo na katolíckych školách. Miešané manželstvá medzi katolíkmi a moslimami nie sú nezvyčajné, a preto v mnohých rodinách žijú príslušníci rôznych vierovyznaní pod jednou strechou. Cirkev v Sierre Leone stojí pred veľkou výzvou, pretože katolícka viera u mnohých pokrstených je veľmi povrchná a nie je pevne zakorenená v ich životoch. Ľudia si často svoju náboženskú príslušnosť volia len na základe kultúrnych či pragmatických dôvodov. Cirkev v krajine je často považovaná za humanitárnu organizáciu, ktorá pomáha ľuďom pri rôznych katastrofách a krízach, ako napríklad počas občianskej vojny alebo pri epidémii Eboly, a preto mnohí katolíci venujú len malú pozornosť duchovným aspektom ich viery.

Diecéza Makeni bola založená v roku 1962 a nachádza sa na severe a severovýchode Sierra Leone. Jej súčasťou je jedna z najodľahlejších a najchudobnejších častí krajiny. Diecéza je stále v procese prvotnej evanjelizácie, keďže iba 2,5 % populácie sú katolíci, drvivá väčšina ľudí sú tu moslimovia.

Prekvitajúca misia sestier Xaveriánok vo farnosti sv. Augustína v Kambii bola zničená povstalcami v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Ženský kláštor bol spustošený a spálený. Nádej sa vrátila v roku 2015, kedy apoštolský administrátor diecézy presvedčil poľskú Kongregáciu milosrdného Ježiša vo Varšave, aby poslala do Kambie sestry s misiou starať sa tu o duchovný rozvoj žien a dievčat. Tri z nich prišli v decembri 2016. Prvé tri mesiace pôsobili v rôznych kongregáciách, aby sa naučili anglicky a spoznali ľudí v Sierre Leone. V apríli 2017 začali žiť v obnovenom ženskom kláštore.

Charizmou Kongregácie milosrdného Ježiša, ktorú založil don Sopoćko, spovedník a duchovný vodca svätej sestry Faustíny, je oslavovať, ohlasovať a vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet. Ich hlavným poslaním je šíriť posolstvo v duchu sestry Faustíny, že Boh je Bohom milosrdenstva a chce darovať každému svoju lásku a odpustenie. Snažia sa to robiť najmä dvomi spôsobmi: modlitbou a vzdelávaním.

V Kambii sa táto mladá a malá komunita každý deň o tretej modlí hodinu milosrdenstva spolu so všetkými, ktorí prídu do kaplnky. Po modlitbe sa sestry venujú deťom a mládeži, pomáhajú im s domácimi úlohami, učia ich spoločenskému správaniu a vzájomnému rešpektu. Taktiež organizujú formačné stretnutia pre mladé dievčatá s cieľom, aby z nich vyrástli zodpovedné ženy a kresťanky. Sestry sa tiež podieľajú na pastoračnej službe farnosti.

Sestry plnia svoje poslanie s veľkou radosťou a nadšením. Hoci v Kambii zatiaľ pôsobia krátko, sú od začiatku v službe spoločenstvu veľmi aktívne a miestni, najmä deti, ktoré chodia stále vo väčšom množstve, si ich prácu veľmi vážia. Deti niekedy „okupujú“ kláštor celé dni, takže sestrám nezostáva takmer žiaden priestor na súkromie a utiahnutie sa.

Oproti kláštoru sa nachádza diecézna budova, ktorá slúžila ako centrum pre deti s mozgovou obrnou. Počas občianskej vojny bola čiastočne zničená, následne ju využila vláda ako centrum liečby počas epidémie Eboly. V súčasnosti je však prázdna a sestry by ju chceli prebudovať na malé pastoračné centrum a materskú školu pre Kambiu.

Sestra Gianna nám napísala: „Radi by sme vybudovali miesto, kde budú deti rásť, a to nielen fyzicky, ale aj intelektuálne a duchovne.“ Apoštolský administrátor Monsignor Paganelli podporuje túto víziu: „Pastoračné aktivity plánované sestrami považujem pre farnosť za veľmi dôležité. V tejto oblasti, kde dominuje islam, je misia sestier veľká príležitosť poskytnúť vzdelanie a výchovu mladým dievčatám a ženám .“

Sestry prosia ACN o pomoc pri financovaní rekonštrukcie budovy. Treba obnoviť takmer všetko, od elektrických sietí, cez kanalizáciu až po novú studňu. Sestrám sme už prisľúbili pomoc vo výške 50.000 eur, v dôvere vo veľkodušnosť našich dobrodincov. Sme presvedčení, že starostlivosť sestier o deti už od materskej škôlky prinesie v Sierra Leone bohaté plody.