Pred niekoľkými rokmi prišiel otec Kenneth Iwunna do dediny Borana. Vtedy to bolo novovzniknuté osídlenie. Patrí do Kňazskej spoločnosti Ducha Svätého a slúži miestnym veriacim. Do tejto dediny sa dostane len po ceste, ktorú spolu s ľuďmi vybudoval.

Mladí ľudia a deti tu tvoria 70 % populácie a preto je farnosť živá a dynamická. Sú to často práve mladí, ktorí privedú rodičov na bohoslužby a k viere. Niekoľko rokov slúži otec Kenneth svätú omšu pod stromom.  „Naposledy som tam pokrstil asi 50 ľudí,“ hovorí.

Malá chatrč, ktorú postavil s miestnymi, už nestačí a preto sa rozhodol, že spoločne postavia kostol, ktorý pojme aspoň 150 ľudí.

„Som presvedčený, že to povedie k upevneniu viery medzi ľuďmi. Navyše, veriacich je stále viac a viac a sú rozhodnutí, že si kostol postavia. Potrebujú však k tomu našu pomoc,“ uzatvára otec Kenneth.

Pre novú farnosť už má aj názov: Farnosť našej Pani, Kráľovnej apoštolov.

Jedným z etiópskych kmeňov, ktorý si chce postaviť kaplnku je aj kmeň Gumu na severo-západe Etiópie. Pozrite si krátke video z ich dediny:

Počas týchto Vianoc môžete prostredníctvom nadácie ACN pomôcť kresťanom v Etiópii postaviť si vlastné kaplnky. Ak Vám to situácia dovoľuje, pridajte sa.