STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA – Obyvatelia Stredoafrickej republiky nepoznajú život v trvalom mieri už od roku 1960, keď získali nezávislosť. Prevraty nasledujú jeden za druhým a krajinou sa valia vlny násilia, ktoré majú na svedomí rôzne teroristické skupiny. Mená týchto skupín sú vždy iné, ale zločiny rovnaké: rabovanie domov, vypaľovanie dedín, únosy nevinných ľudí, znásilnenia žien a dievčat, vraždy. […]

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA – Obyvatelia Stredoafrickej republiky nepoznajú život v trvalom mieri už od roku 1960, keď získali nezávislosť. Prevraty nasledujú jeden za druhým a krajinou sa valia vlny násilia, ktoré majú na svedomí rôzne teroristické skupiny. Mená týchto skupín sú vždy iné, ale zločiny rovnaké: rabovanie domov, vypaľovanie dedín, únosy nevinných ľudí, znásilnenia žien a dievčat, vraždy. V roku 2013 vypukla krvavá občianska vojna a obrovské územia sú dodnes pod kontrolou rebelov. Vláda v tejto situácii už nezasahuje a necháva svojich občanov napospas osudu.

Jediná pomoc, ktorá sa dostáva obyvateľom Stredoafrickej republiky, prichádza od Cirkvi. Cirkev sa stará o siroty, chudobných a chorých; prevádzkuje školy a nemocnice. Jej kláštory, rehoľné domy a misie sú útočiskom pre utečencov, ktorých domy vypálili rebeli. Kňazi a rehoľníci stále riskujú svoje životy, keď ochraňujú bezbranné ženy a deti pred ozbrojenými útočníkmi. Niektorí sa dostávajú do rúk zločincov ako rukojemníci, mnohí boli zavraždení a viacerým sa vyhrážali zabitím.

Návšteva kardinála Dieudonne Nzapalainga v utečeneckom tábore, ktorý vznikol pri kláštore otcov karmelitánov.

Aby mohla krajina opäť normálne fungovať, nebude stačiť iba znovu vybudovať budovy a inštitúcie, ktoré boli zničené. V prvom rade musí byť obnovené a posilnené srdce a svedomie ľudu. Jediná nádej na lepšiu budúcnosť tkvie v prekonaní nenávisti. Stredoafričania si musia najprv odpustiť a zmieriť sa, aby mohli začať písať novú kapitolu svojich dejín. Aj veriaci potrebujú nanovo a hlbšie porozumieť evanjeliu – dobrej správe o Kristovi. Lebo hoci sa dve tretiny obyvateľov hlásia ku kresťanstvu, v mnohých je stále hlboko zakorenená viera v čarodejníctvo a povery.

Arcibiskup z Bangui, kardinál Dieudonne Nzapalainga je presvedčený, že pre ľudí je nevyhnutné, aby si mohli sami čítať Sväté písmo a osobne sa ponoriť do jeho posolstva. Výtlačky Biblií v národnom jazyku Sango sú však všetky vypredané a je potrebná ich dotlač. Kardinál považuje túto potrebu v momentálnej situácii za jednu z najdôležitejších. Treba obnoviť srdcia veriacich, aby sa mohla krajinou šíriť láska a odpustenie.

ACN ho chce v tomto projekte podporiť sumou 37 140 eur, za ktorú budú môcť vytlačiť 30 000 ďalších kópií Nového zákona pre obyvateľov Stredoafrickej republiky.

V roku 2017 pomáhala pápežská nadácia ACN realizovať 5 357 projektov v 149 krajinách celého sveta. Ak chcete svojím finančným darom priamo podporiť tlač Biblií pre veriacich v Stredoafrickej republike, použite pri platbe ako špecifický symbol kód 142-08-89.