Vďaka veľkorysej pomoci našich dobrodincov, ktorí prispeli sumou 60 000 €, si ľudia z 10 farností rímskokatolíckej diecézy Luck na severozápade Ukrajiny mohli napriek prudkému nárastu cien zaobstarať dostatok palivového dreva a prečkať zimu.

Biskup Witalis Skomarowski nám napísal: „Ďakujeme vám za podporu a starostlivosť o ľudí v núdzi na Ukrajine. Nech je Božie milosrdenstvo stále s vami, pretože vaše dobré skutky určite budú stonásobne odmenené. Predkladáme Pánovi modlitby vďakyvzdania za vás i vaše rodiny a vyprosujeme vám všetky potrebné milosti. Vďaka vašej veľkej pomoci môžu naše farnosti v luckej diecéze napriek vojne plnohodnotne fungovať a na farách ponúkať podporu ľuďom, ktorí žijú v zložitých podmienkach a majú veľké ťažkosti. Na našich kňazov sa obracajú aj rodiny utečencov, obete vojny a núdzni a prosia ich o pomoc. V tomto ťažkom období potrebujú duchovnú, psychologickú a materiálnu podporu.“

 

Všetkým vám úprimne ďakujeme za pomoc! Ak chcete podporiť ďalšie projekty na Ukrajine, môžete tak urobiť tu.