Na takmer všetkých miestach afrického kontinentu sú katechéti dôležitými pomocníkmi kňazov. Vo farnostiach s početnými dedinami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na rozľahlých územiach, práve oni vyučujú ľudí vo viere, pripravujú ich na prijímanie sviatostí a zhromažďujú veriacich na modlitbu.

Platí to aj v diecéze Mpika v severovýchodnej Zambii. Má vyše 86 000 km2, je teda väčšia než Rakúsko, a pozostáva z 18 farností. Vzdialenosti sú veľké a navyše vo vidieckej oblasti, kde sa nachádza, sú na cestách zlé podmienky. Jednotlivé miesta sú izolované a ťažko dostupné. Diecéza spravuje vzdelávacie centrum pre katechétov, lebo vie, že ich služba je tu pre Cirkev naozaj dôležitá.

Biskup Edwin Mulandu nás poprosil o pomoc: pre katechétov v diecéze súrne potreboval zabezpečiť 114 bicyklov. Naši dobrodinci prejavili svoju štedrosť a vyzbieralo sa 24 000 €. Ako nám otec biskup napísal, poslúžia katechétom – tým, ktorí „sú v prvej línii, aby kňazom pomáhali mobilizovať ľudí aj oživovať hasnúcu pastoračnú horlivosť“; viac než polovica z nich pritom pracuje dobrovoľnícky. Darované bicykle im výrazne uľahčia prácu a zefektívnia ju, pretože sa dostanú z jednej dediny do druhej rýchlejšie.

Radosť v diecéze je veľká: „Sme úprimne vďační za toto gesto lásky a solidarity, ktoré nám pomáha v plnení nášho poslania od Ježiša Krista. Skutočnosť, že katechéti dostali bicykle, ich motivuje pokračovať v tom, čo vedia najlepšie: zasvätiť život ohlasovaniu evanjelia v tejto rozľahlej oblasti.“

 

Naše ďalšie projekty môžete podporiť akýmkoľvek darom. Pán Boh zaplať!