RFR 2021

67 %
ľudí na svete žije v krajine, kde je porušovaná sloboda vierovyznania. To je 5,2 miliardy ľudí
62 štátov
na svete porušuje náboženskú slobodu (zo 196)
42 krajín
na svete je miestom, kde za zmenu vierovyznania môžete trpieť
1,2 miliardy
ľudí je vystavených islamistickému extrémizmu v 26 krajinách

Správou o stave náboženskej slobody vo svete chceme pozdvihnúť hlas v mene tých, ktorí nemôžu alebo nesmú hovoriť sami za seba, za tých, ktorí sú po celom svete prenasledovaní pre svoju vieru.

ACN vydáva túto správu od roku 1999, pričom je jedinou medzinárodnou katolíckou inštitúciou, ktorá pravidelne skúma a analyzuje situáciu v oblasti náboženskej slobody v 196 krajinách celého sveta.

Prostredníctvom svojej správy sa ACN usiluje v duchu univerzálneho charakteru Cirkvi a na základe poverenia pápežom Františkom „dodať novú dynamiku ochrane náboženskej slobody a ľudskej dôstojnosti“. V tejto oblasti predstavuje dôležitý pilier: sprostredkúva informácie, iniciuje modlitby a podporuje prejavy aktívnej lásky k blížnemu.

Čiastkové správy o jednotlivých krajinách vypracovali nezávislí medzinárodní experti; hodnotili v nich stav rôznych náboženstiev i náboženských smerov. Zámerom súhrnnej správy je rozprúdiť diskusiu s obyvateľmi krajín, vzbudiť záujem o problematiku náboženskej slobody a upriamiť na ňu pozornosť verejnosti.

Publikáciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 

Chceme dodať novú dynamiku ochrane náboženskej slobody a základnej ľudskej dôstojnosti.

 

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je medzinárodná katolícka dobročinná a pastoračná organizácia, ktorá od roku 1947 pomáha ľuďom všade tam, kde sú prenasledovaní pre vieru, utláčaní alebo v existenčnej núdzi. Zastúpenie má v 26 krajinách sveta a ročne podporí viac ako 5 000 projektov konkrétnej a adresnej pomoci komunitám, ktoré trpia. Medzi základné formy pomoci patria:

  • existenčná a krízová pomoc (Sýria, Irak, Libanon, Mozambik, subsaharská Afrika…),
  • stavba kostolov a budov, ktoré slúžia núdznym (školy, nemocnice, sociálne centrá),
  • dopravné prostriedky pre tých, ktorí slúžia v odľahlých miestach (napr. Južná Amerika, Afrika, ostrovné oblasti…),
  • vzdelávanie kňazov, rehoľníkov a katechétov (Ukrajina, Bielorusko…),
  • distribúcia kníh a biblií (Biblia, Detská biblia, katechizmus pre mladých Youcat, učebnice, atď.)
  • pomoc s právnou obranou nespravodlivo obvinených pred súdmi v krajinách, kde sú náboženské menšiny diskriminované (Pakistan, India…)
  • a iné.