Výročná správa pápežskej nadácie Aid to the Church in Need o medzinárodnom hospodárení.

Königstein – Už viac než 70 rokov pomáha pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, známa aj ako Kirche in Not, kresťanom všade tam, kde trpia prenasledovaním alebo núdzou. V minulom roku sa k tejto pomoci pridalo aj Slovensko prostredníctvom novootvorenej národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi. Slovenskí darcovia sa tak pripojili k dobrodincom z celého sveta. Spoločne v minulom roku podporili činnosť ACN darmi v hodnote takmer 125 miliónov eur. Všetky informácie o hospodárení nadácie potvrdila nezávislá audítorská spoločnosť KPMG.

Využitie financií prijatých od darcov v roku 2017.

Nadácia sa dlhodobo snaží využívať finančné prostriedky čo najefektívnejšie, aby sa čo najväčšia podpora vždy dostala priamo ku konkrétnym kresťanom v núdzi. V súlade s týmto predsavzatím použila 82,5 % prijatých finančných prostriedkov priamo na výdavky spojené so svojím poslaním. Z týchto financií použila 84 %, čo predstavuje 84,6 milióna eur, na realizáciu 5 357 projektov v 149 krajinách celého sveta. Zvyšných 16 % smerovalo na evanjelizáciu, šírenie osvety o trpiacej Cirkvi, mediálne aktivity a zasadzovanie sa za práva prenasledovaných a trpiacich kresťanov.

Ďalších 7 % z minuloročného rozpočtu nadácie smerovalo na výdavky spojené s administratívou a 10,5 % na fundraising, marketingové aktivity a komunikáciu s takmer 400 000 prispievateľmi z celého sveta. V súčasnosti má pápežská nadácia národné kancelárie v 23 krajinách.

Aj v minulom roku smerovala veľká časť finančnej pomoci na Blízky východ. Objemom poskytnutej pomoci predbehla tento ťažko skúšaný región iba Afrika. Od roku 2011 – roku „Arabskej jari“ – smerovalo do krízových oblastí na Ďalekom aj Blízkom východe približne 75 miliónov eur. Len v minulom roku predstavovala táto pomoc viac ako 17 miliónov eur a zahŕňala rôzne projekty – od pomoci utečencom a núdzovej pomoci, cez podporu vzdelávania a pastorácie až po stavebné projekty. Vďaka štedrosti darcov ACN sa tisíce kresťanov mohli vrátiť späť do svojich domovov.

Jedným z najrozsiahlejších projektov bol – a stále je – projekt obnovy Ninivskej planiny, ktorá bola zničená počas invázie takzvaného Islamské štátu. Irackým kresťanom pomohli aj Slovenskí darcovia zapojením sa do kampane Z RUÍN K DOMOVU. Samotný Irak prijal v roku 2017 podporu takmer 9,3 milióna eur a dostal sa tak na čelo zoznamu krajín podporených nadáciou Aid to the Church in Need. Za ním nasledovala India podporená sumou 5,86 milióna eur, na treťom mieste bola Sýria (5,8 milióna), štvrtou krajinou bola Ukrajina (4,7 milióna), piatou Brazília (3,88 milióna) a šiestou Demokratická republika Kongo (3,42 milióna).

„V roku 2017 sa naša pomoc zameriavala na projekty v regiónoch Blízkeho východu a Afriky. V celej našej projektovej práci je obzvlášť dôležitý dialóg s miestnou cirkvou. V konečnom dôsledku, sú to práve biskupi a duchovní otcovia, ktorí najlepšie poznajú potreby ľudí v diecézach a vedia, aké opatrenia treba prijať na ich naplnenie. Veríme, že našim poslaním je v prvom rade podporovať cirkev na tých miestach, kde nemá dostatok prostriedkov na vykonávanie pastoračných aktivít, alebo kde kresťania trpia prenasledovaním, utláčaním a násilím,“ povedal Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident pápežskej nadácie.

Deväť oblastí, v ktorých ACN poskytuje projektovú pomoc.

Výročná správa ACN za rok 2017 tiež bližšie špecifikuje podporené projekty a regióny. Najväčšia časť celkovej pomoci šla podobne ako v uplynulých rokoch na stavebné projekty. Celosvetovo bolo podporených 1 212 stavebných projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu kaplniek, kostolov, katedrál, farských domov a seminárov, a to predovšetkým v oblastiach, ktoré boli zničené prírodnými živlami. Tretinu týchto projektov tvorili kostoly. Každý desiaty kňaz (spolu 40 383) prijal pomoc prostredníctvom omšových milodarov, predovšetkým v Afrike (15 440) a Ázii (10 748).

Podporu od ACN získalo v uplynulom roku 13 643 seminaristov, časť z nich bola tiež podporená formou omšových milodarov. V celosvetovom meradle šlo o každého deviateho seminaristu, najviac z nich bolo z Afriky. Existenčnú pomoc a príspevok na vzdelávanie dostalo 12 801 rehoľných sestier (predovšetkým členky kontemplatívnych rádov). Podporený bol aj nákup áut, motocyklov a bicyklov ako aj troch lodí, štyroch kamiónov a troch autobusov potrebných na pastoráciu a praktickú pomoc veriacim.