India zažíva tragické dôsledky druhej a mimoriadne silnej vlny pandémie koronavírusu. Pred týždňom sme na našom webe priniesli odkaz od sestry Christine, ktorá v Indii animuje projekt s názvom Malé kresťanské komunity. Sú to počtom malé, no vierou živé spoločenstvá kresťanov. V Indii je ich asi 85 tisíc.

Dostali sme od nej ďalšie správy. Keď v Indii vyhlásili tvrdý lockdown, doslova milióny ľudí prišli o prácu za jednu noc. Nastal masový exodus ľudí, ktorí sa rozhodli vrátiť domov z miest. „Desiatky tisíc ľudí kráčajú po cestách a vracajú sa z miest domov, do dedín. Niektorí z nich musia prejsť 1 000 kilometrov. Na rukách majú deti a na chrbtoch pár vecí, ktoré si so sebou zobrali. Všetka doprava bola zrušená, až na niektoré výnimky,“ píše sestra Christin z rádu sestier svätého kríža.

Tiež píše, že vonku je niekedy aj 40 stupňov a obchody, kde by si mohli kúpiť vodu sú zatvorené. „Mnohé z našich kresťanských komunít, ktoré si organizujú biblické stretnutia začali pomáhať týmto ľuďom. Nehľadia na náboženstvo, či pôvod, a dávajú ľuďom vodu a jedlo.“ Sestra Christine dodáva: „Som presvedčená, že dobrodinci nadácie ACN vidia, aká vzácna a silná je ich pomoc, a to najmä v tomto čase.“

Covid však nie je jediný problém

Okrem pandémie však India zápasí aj s mnohými ďalšími problémami. Nábožensko-nacionalistický fundamentalizmus, ktorý ostrakizuje ľudí menšinových vierovyznaní je prítomný už dlhšiu dobu. Napríklad počas prvého polroka 2020 zaznamenali v Indii 293 prípadov prenasledovania kresťanov.

Počas toho obdobia stratilo život pre vieru 5 kresťanov: medzi nich patrili aj dve ženy, ktoré boli pred vraždou znásilnené. Poslednou obeťou je zatiaľ 25-ročná Suman Munda, ktorú zavraždili v Redhadi (Džarkhand) po tom, čo sa jej vyhrážali za to, že sa stala kresťankou.

Biskup Gerald Almeida z diecézy Jabalpur povedal pre ACN: „Je skutočne znepokojujúce, že kresťanov tu bijú a vraždia. Útokov je skutočne viac, ako pred 10 rokmi. Fundamentalizmus je naozaj vážny problém.“ Náboženské menšiny – kresťania, moslimovia, sikhovia a ďalší – sa podľa biskupa stretávajú s útokmi oveľa viac odvtedy, čo sa v roku 2014 k moci dostal terajší premiér Narendra Damodardas Modi a jeho strana Bharatiya Janata.

Extrémisti hľadia na tieto menšiny ako na cudzokrajné náboženstvá, ktoré ohrozujú krajinu. Pritom len kresťanstvo je v Indii 2 000 rokov. Azda najčastejšími obeťami fundamentalistov sú Daliti, ktorí sa stali kresťanmi. Daliti sú najnižšia kasta. Poznáme ich pod označením „nedoktnuteľní“. Ďalej sú to ľudia, ktorí žijú v kmeňoch na okraji spoločnosti a sú odkázaní len sami na seba.

Sestry z Internátnej školy svätého Jozefa pri novej studni. Foto: ACN

Pomoc má rôzne podoby

Okrem podpory takzvaných Malých kresťanských komunít, ktoré sa stretávajú pri modlitbe a štúdiu Svätého Písma, pomáha nadácia ACN pri mnohých ďalších projektoch. V Internátnej škole svätého Jozefa v meste Dhabhagudam v diecéze Eluru začala dochádzať voda. Viac ako 150 detí z chudobných dedín na neprístupných miestach tu má šancu získať základnú gramotnosť a štartovaciu čiaru na to, aby v budúcnosti získali riadne vzdelanie.

Rehoľné sestry, ktoré prevádzkujú školu požiadali nadáciu ACN o pomoc so stavbou novej studne. Na tento projekt im bolo pridelených 7 000 eur. Sestry z Rádu obetovania Panny Márie v chráme ďakujú dobrodincom za štedrú pomoc.

Kaplnka svätého Antona Clareta v meste Bišrail bola pôvodne maličkou stavbou s hlinenými stenami. Ako mnohé kaplnky tohto typu, začala sa rúcať. Jej veľkosť už tiež nepostačovala na všetky aktivity – vzdelávanie, nedeľný katechizmus, či bohoslužby. V exteriéri sa nedalo fungovať počas obdobia dažďov, ani počas páliaceho slnka v období sucha.

Ich diecéza má 94 tisíc veriacich, čo predstavuje 1 percento tamojšej populácie. Veriacich pribúda a rastie aj záujem o duchovné a kňazské povolania – väčšina diecéznych kňazov je miestneho pôvodu. Miestni veriaci, ktorí pochádzajú z kmeňov v odľahlých oblastiach si prirodzene nemôžu dovoliť stavať kostol z vlastných peňazí – takmer žiadne totiž nemajú.

Vďaka štedrým dobrodincom bola nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi schopná prispieť im 33 tisíc eur na stavbu nového kostola. Ten bol posvätený 23. februára 2020 a už viac ako rok slúži všetkým veriacim. Otec Martin Soren, ktorý tam pôsobí ďakuje za štedrosť a hovorí, že bez pomoci dobrodincov by neboli schopní nič urobiť. „Bez vašich neúnavných modlitieb a pomoci by sa tento projekt nikdy nestal realitou. Pamätajte, že na vás aj my stále myslíme v modlitbe.“

 

Stavba kostola, na ktorý prispeli dobrodinci ACN. Foto: ACN

V čase, keď je Cirkev v Indii skúšaná útokmi, chudobou a chorobou, je vaša pomoc konkrétnym prejavom lásky a nádeje, v ktorej trpiaci môžu zažiť Boží dotyk. Stanete sa dnes Božím nástrojom?