„Aj keď je cirkev prenasledovaná alebo trpí, stále by mala byť zdrojom nádeje, života a požehnania pre iných,“ bolo posolstvo libanonského biskupa Mons. Julesa Boutrosa na podujatí Skúšaní vo viere. Večer venovaný prenasledovaným a trpiacim kresťanom organizovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v sobotu 19. novembra v bratislavskom Dóme sv. Martina.

Udalosť bola sprievodným podujatím celosvetovej kampane Červená streda, ktorá poukazuje na porušovanie náboženskej slobody vo svete. Večerné podujatie začalo vigílnou svätou omšou k slávnosti Krista Kráľa, ktorú celebroval Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Bohoslužby sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Nicola Girasoli, a viacerí koncelebrujúci kňazi. Hudobne ju sprevádzal Zbor kostola Kráľovnej rodiny v Bratislave pod vedením dirigentky Márie Horváthovej.

V homílii sa prítomným prihovoril Mons. Jules Boutros, kuriálny biskup sýrsko-katolíckej cirkvi v Libanone a zároveň najmladší katolícky biskup na svete. V nadväznosti na evanjelium poukázal na obraz Krista ako kráľa, ktorý aj v posledných chvíľach na kríži koná milosrdenstvo a obetu pre druhých.

Foto: Zuzana Kostková, Človek a Viera

Po svätej omši si prítomní vypočuli hodnotné posolstvá aj v prejavoch Anny Záborskej, splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia a Františka Neupauera, historika a autora projektu Nenápadní hrdinovia. Po príhovoroch nasledoval koncert Komorného orchestra Zoe.

„Dnešný večer mal možnosť zasiahnuť všetky časti nášho ja: svätá omša ducha, príhovory intelekt a vôľu a hudba hovorila k našej duši a emóciám. Verím, že sme neodišli iba informovaní o vážnej situácii prenasledovaných kresťanov, ale takisto s vierou, že sa táto vážna situácia môže zmeniť, a azda aj s rozhodnutím podieľať sa na tejto zmene svojou troškou,“ vyjadril svoje presvedčenie moderátor večera Ján Hudáček.

Fotografie z podujatia Skúšaní vo viere: Zuzana Kostková, Človek a Viera

 

„Podujatie Skúšaní vo viere sme organizovali po prvýkrát, no veríme, že sa z neho stane každoročná sprievodná udalosť Červenej stredy. Som veľmi vďačný všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a modlili sa s nami za tých, ktorí sú prenasledovaní alebo trpia pre svoje vierovyznanie. Ďakujem všetkým účinkujúcim za ich silný odkaz – a ďakujem i za všetky dary, ktoré sme v rámci podujatia prijali,“ povedal Miroslav Dzurech, riaditeľ slovenskej kancelárie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Počas trojdňovej návštevy Slovenska na pozvanie nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi si veriaci mohli vypočuť biskupa Julesa Boutrosa pri osobných stretnutiach i v médiách. „To, že sa zaujímate sa o príbeh mojej krajiny, je prejavom podpory pre Libanon. Mladí ľudia odchádzajú v tisícoch a hrozí, že kresťanstvo v krajine zanikne. Som veľmi vďačný, že vám naša situácia nie je ľahostajná,“ odkázal Mons. Boutros Slovákom.

 

Vo štvrtok 17. novembra sa otec biskup okrem mediálnych stretnutí prihovoril veriacim aj osobne, na svätej omši o 17:00 u bratov kapucínov v Bratislave. Pri kázni zdôraznil dôležitosť jednoty Cirkvi ako Kristovho tela, ktoré presahuje pozemské hranice a poďakoval za záujem Slovákov o situáciu libanonských kresťanov. Vzájomná pomoc a medziľudská láska sa podľa neho rodí zo záujmu – a naopak „ignorácia vedie k fundamentalizmu“.

V piatok sa zúčastnil stretnutia s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským na arcibiskupskom úrade v Bratislave, s ktorým hovorili o možnostiach pomoci libanonským veriacim v ich náročnej situácii. O 11:30 koncelebroval svätú omšu v TV LUX, kde sa opäť prihovoril veriacim v homílii. Po návšteve Rádia Mária sa stretol s apoštolským nunciom na Slovensku, Mons. Nicolom Girasoli.

V sobotu 19. novembra prijal Mons. Boutros zástupcov komunity z Domu úľavy svätého Šarbela a pozdravil účastníkov zhromaždených na duchovnej obnove na východnom Slovensku. Vo večerných hodinách bol hlavným hosťom podujatia v Dóme sv. Martina v Bratislave.

„Návšteva biskupa Boutrosa, ktorá vyvrcholila večerom Skúšaní vo viere, bola veľkým požehnaním pre Cirkev na Slovensku. Vďaka jeho odkazu sme mohli pocítiť, čo znamená patriť do spoločenstva veriacich, ktoré presahuje hranice. Jeho svedectvo o situácii v Libanone nás hlboko zasiahlo a som rád, že svojou duchovnou i finančnou podporou môžeme aj my byť súčasťou príbehu tejto krajiny, ktorá dnes zápasí o prežitie. Ďakujem všetkým, ktorí sa pripoja k tomuto úsiliu,“ dodal Miroslav Dzurech.

 

Lucia Froncová

Foto: Zuzana Kostková – Človek a Viera; ACN

Pridajte sa k ľuďom na celom svete – postavte sa za prenasledovaných a trpiacich pre svoju vieru.