Libanonskú hospodársku krízu prehĺbil v auguste 2020 výbuch v bejrútskom prístave, ktorý zničil väčšinu kresťanskej štvrte mesta. Napriek veľkým stratám Cirkev v krajine ostáva – udržiava vieru a najmä pomáha biednym.

Bourj Hammoud a Nabaa sú štvrte na predmestí Bejrútu, ktoré obývajú tí najchudobnejší. Prišli sem z vidieckych oblastí za lepším životom, no aj tu žijú v náročných podmienkach. Ekonomická kríza ich uvrhla do katastrofálnej chudoby. Keďže sú nezamestnaní, nedokážu platiť za ubytovanie, elektrinu, stravu ani lieky.

Toto utrpenie sa odráža na zhoršujúcom sa psychickom zdraví ľudí – mnohí trpia depresiami, neurózami a inými psychologickými ťažkosťami. Muži, ktorí nedokážu zabezpečiť svoje rodiny, sa z frustrácie uchyľujú k domácemu násiliu. Obchodovanie s drogami a prostitúcia sa stali najdostupnejšími spôsobmi na zaistenie prijmu. Na takéto podmienky najvýraznejšie doplácajú deti.

Pomáhajú im najmä rehoľníčky

Sestry Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pôsobia v Maronitskej farnosti sv. Jozefa v Bejrúte od roku 1989. Venujú sa vzdelávacej, pastoračnej a sociálnej službe. Momentálne pomáhajú rodinám, ktoré sa na ne obracajú v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu. Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pomáha sestrám pokrývať existenčné potreby biednych.

Sestry denne roznášajú jedlo, oblečenie, lieky, mlieko pre deti a hygienické potreby. S ďalšimi kongregáciami a špecializovaným tímom spolupracujú vo výdajni liekov, ktorá poskytuje zdravotné a sociálne služby. Dnes je v nej zaregistrovaných vyše 4 000 rodín.

Ich hlavným cieľom je zmierniť utrpenie zraniteľných rodín tak, že im pomôžu naplniť základné potreby vzhľadom na ich konkrétnu situáciu. Podporu však poskytujú na všetkých úrovniach – fyzickej, emocionálnej, intelektuálnej, sociálnej i duchovnej.

Sestry majú obmedzené zdroje, preto pri poskytovaní pomoci uprednostňujú najmä veľké rodiny, ktoré majú starších členov odkázaných na starostlivosť alebo sa starajú o fyzicky či mentálne znevýhodnenú osobu. Venujú sa tiež osamelým a chudobným seniorom a rodinám, ktorým hrozí strata domova. ACN preto týmto rodinám v prvom rade pomáha s platením nájmu.

Život bez elektriny

Ceny propán-butánových fliaš stúpli v krajine natoľko, že si rodiny nemôžu dovoliť variť. Bez elektriny alebo generátora sa deti nemôžu učiť. Nemajú ani sviečky, pretože i tie sú veľmi drahé. Je teda potrebné zabezpečiť, aby rodiny mohli využívať generátor – aby mohli skladovať a variť jedlo a aby sa deti mohli vzdelávať.

Pre školopovinné deti je tiež nevyhnutná obuv, teplé oblečenie, ako aj učebnice a školské pomôcky. Rodičia v súčasnosti nedokážu uhradiť ani prvú splátku školného a deťom hrozí, že ich zo školy vylúčia. Sestry poskytnú rodinám aspoň minimálny príspevok, nevyhnutný na začatie školského roka.

Sestry začnú čoskoro organizovať individuálnu aj skupinovú psychoterapiu a rekreačné aktivity pre rodiny, vrátane vychádzok do prírody. Chcú takto pomôcť znížiť stres, ktorý je kľúčovým faktorom vzniku mnohých ochorení. Súčasťou tejto starostlivosti sú aj duchovné podujatia pre rôzne skupiny, napríklad psychologicko-duchovný výcvik, duchovné cvičenia a púte.

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje činnosť sestier na predmestí Bejrútu – vďaka dobrodincom tak majú rodiny a zraniteľné skupiny ľudí napriek obrovskej kríze prístup k jedlu a liekom a nemusia žiť na ulici. Ďalšia pomoc smeruje pacientom, ktorí potrebujú špecifickú liečbu a vo výdajni liekov im ju nedokážu poskytnúť, a tak potrebujú pomoc s úhradou nákladov za lekársku starostlivosť.

Foto a video: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Lucia Froncová