BRATISLAVA – Dva roky monitorovala pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need situáciu v 196 krajinách sveta a na základe tejto analýzy pripravila v poradí už 14. dvojročné vydanie Správy o stave náboženskej slobody vo svete. Na Slovensku ju po prvýkrát predstaví národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v piatok 23. novembra 2018.

Riaditeľka národnej kancelárie Martina Hatoková pri tejto príležitosti zdôrazňuje: „Udalosti ostatných týždňov v medzinárodnom politickom aj náboženskom dianí naznačujú zvyšujúcu sa aktuálnosť témy náboženskej slobody. Približne 250 miliónov ľudí na svete trpí pre svoje náboženské presvedčenie, pričom približne 75 % všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia je páchaných práve na kresťanoch.“

Na túto problematiku sa pápežská nadácia rozhodla upriamiť pozornosť prostredníctvom nultého ročníka Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorý bude prebiehať od 17. do 25. novembra 2018. Jeho súčasťou bude okrem iných podujatí aj verejná prezentácia medzinárodnej Správy o stave náboženskej slobody vo svete v piatok 23. novembra 2018 o 9:00 v Hoteli Apollo v Bratislave za účasti osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Jána Figeľa, editorky správy a vyslankyne ACN pri OSN a EÚ Marcely Szymanski a ďalších hostí. Mimoriadnym hosťom bude arcibiskup Mons. Antoine Chahda z Aleppa v Sýrii, ktorý prinesie osobné svedectvo zo života prenasledovanej Cirkvi a oboznámi prítomných so situáciou svojej krajiny. Na prezentáciu je možné prihlásiť sa vyplnením formulára najneskôr do 20. novembra 2018.

Mons. Antoine Chahda

Svedectvo arcibiskupa Antoine Chahdu odznie v siedmych slovenských mestách – po prvýkrát v Trnave počas záverečnej sv. omše Trnavskej novény a v priebehu nasledujúcich dní v Bratislave, Nitre, Žiline, Košiciach, Prešove a Ružomberku. Arcibiskup na stretnutia osobne pozýva vo videopozvánke. Do programu Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má záujem pomôcť – či už modlitebne, šírením informácií alebo praktickou pomocou.

Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v závere tohto týždňového podujatia otvorí kampaň na podporu kresťanov v Sýrii s názvom POMOC PRE SÝRIU. Slováci sa prostredníctvom nej budú môcť zapojiť do medzinárodnej pomoci vojnou skúšanej Sýrii a pomôcť tak budovať pokojnú budúcnosť pre sýrsky ľud.