Riaditeľka ACN Slovensko Martina Hatoková ďakuje za prvé dva roky práce národnej kancelárie pápežskej nadácie a k 31. marcu 2019 odovzdáva svoj úrad.

BRATISLAVA – Druhá polovica marca bude pre ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi každoročne dôvodom na vďačnosť. Po sviatku sv. Jozefa, patróna slovenskej národnej kancelárie ACN, si totiž 25. marca, v Deň počatého života, ACN Slovensko pripomína výročie vlastného založenia.

Bolo to na jar roku 2017, keď na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska začala u nás pôsobiť pápežská nadácia  ACN – Aid to the Church in Need, inak známa aj ako Kirche in Not. Cieľom jej národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi je upriamovať pozornosť na prenasledovaných a trpiacich kresťanov vo svete  a aktívne organizovať ich duchovnú a finančnú podporu medzi Slovákmi.

Počas prvých dvoch rokov sa nadácii podarilo predstaviť a do slovenského kontextu zasadiť medzinárodné pôsobenie a model práce ACN – Aid to the Church in Need a priamo sa zapojiť do šiestich medzinárodných kampaní (Pomoc pre Sýriu, Z ruín k domovu – obnova Ninivskej planiny v Iraku, Sila dalitských žien – pomoc chudobným kresťanským komunitám v Indii, Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom, Milión detí sa modli ruženec).

Cieľom kampaní a ďalších iniciatív a projektov ACN je dať hlas ľuďom, ktorých náboženské slobody sú obmedzované alebo brutálnym spôsobom potláčané, poskytnúť priamu humanitárnu a pastoračnú pomoc tým, ktorí sa ocitli v extrémnych situáciách spôsobených vojnou, násilím alebo kritickou materiálnou núdzou.

„Ste to Vy, milí priatelia, ktorí ste toto dielo s otvoreným srdcom prijali a pochopili, že tak ako sme kedysi my v Československu a neskôr na Slovensku potrebovali duchovnú  podporu  zvonku a materiálne prostriedky na pokrytie pastoračných potrieb, potrebujú teraz túto pomoc iní. „Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané: ,Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto mal málo, nemal nedostatok‘“ (2 Kor 8, 14 –15),“ vyzdvihuje otvorenosť a veľkodušnosť Slovákov  prvá riaditeľka v histórii ACN Slovensko Martina Hatoková, ktorej mandát končí 31. marca 2019.

Misia a štýl práce ACN Slovensko sa stretli s akcelerujúcim ohlasom. Neustále pribúdajú noví priatelia, podporovatelia a darcovia nadácie – tisíce známych i neznámych jednotlivcov a rodín, stovky malých či veľkých rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností, desiatky rehoľných spoločenstiev, kňazov, seminaristov, členov sekulárnych inštitútov, organizácií i komunít – v mestách aj na vidieku.

Vďaka štedrosti Slovákov prijala národná kancelária ACN Slovensko od dňa svojho založenia do 15. 3. 2019 finančné dary v celkovej hodnote viac ako 400 000 eur, čím prispela k realizácii  vyše 5 300 projektov konkrétnej pomoci ročne v takmer 150 krajinách sveta.

Prostredníctvom ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi podporilo svojich trpiacich a prenasledovaných bratov a  sestry  po celom svete takmer 3 000 jednorazových, viacnásobných alebo pravidelných súkromných darcov, aj stovky ďalších anonymných darcov vo farnostiach alebo priamo na podujatiach organizovaných nadáciou.

Riaditeľka ACN Martina Hatoková hodnotí  podporu  misie ACN slovenskou Cirkvou: „ACN Slovensko je požehnaným dielom: Boh nám daroval ľudí, ktorí sa modlia. Daroval nám darcov. A mne osobne navyše daroval skvelý pracovný tím a množstvo spriaznených duší podporujúcich moju službu: starostlivých otcov biskupov, ochotných kňazov, veľkodušných rehoľníkov a rehoľníčky, množstvo nadšených ľudí otvorených pre spoluprácu.“

Martina Hatoková, riaditeľka ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

„V tejto vzácnej chvíli sa chcem poďakovať za Vaše modlitby smerované ku konkrétnym adresátom a k misii ACN ako takej. Na príhovor sv. Jozefa nech Vás a Vašich najbližších naďalej požehnáva náš dobrý Boh a chráni Matka Mária. Svätý Duch nech vo Vás stále oživuje a upevňuje nadšenie, lásku a citlivosť na biedu nášho sveta a biedu človeka. Ďakujem cirkevným i sekulárnym médiám a partnerom, ktorí s veľkým záujmom a presvedčením pomáhajú šíriť misiu ACN po celom Slovensku. Ďakujem svojim kolegom za vysokú profesionalitu a nasadenie, nádhernú ľudskosť a plodnú spoluprácu vo výnimočne inšpiratívnej pracovnej atmosfére. Ďakujem svojej rodine a svojim priateľom za hlbokú podporu a pomoc v mnohom – drobnom aj kľúčovom. A nadovšetko ďakujem Bohu za krásny a naplnený čas v službe prenasledovaným a trpiacim.

Vďaka Bohu, vďaka Vám!“