Červená streda

23. november 2022

Postavme sa za prenasledovaných kresťanov

Na Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie.

Skúšaní vo viere

sobota, 19. 11. 2022


Pozývame vás na verejné benefičné podujatie v sobotu pred Červenou stredou.

Stretneme sa v Dóme sv. Martina v Bratislave, aby sme spoločne vyjadrili podporu všetkým, ktorí trpia pre svoju vieru. Vzácnym hosťom bude Mons. Jules Boutros z Libanonu.

. . .

Program

17:30 / svätá omša, Mons. Jules Boutros
18:30 / príhovory
19:00 / hudobné vystúpenie Komorného orchestra ZOE

. . .

Vstup na celé podujatie je voľný. Pozvánku môžete šíriť aj pomocou Facebooku.

Červená streda

streda, 23. 11. 2022


Na celom svete sa chrámy a monumenty rozžiaria načerveno. Pridajte sa k Červenej strede.

My všetci môžeme vyjadriť svoju podporu trpiacim pre vieru:

Nasvietením kostola či budovy načerveno, modlitbou, krížovou cestou či ružencom, pobožnosťou, červeným odevom a ďalšími spôsobmi.

Zostaňte na tejto stránke a spoznajte skutočnosti o prenasledovaní a utrpení kresťanov vo svete.

Zapojte sa spoločne so svojou rodinou, spoločenstvom či farnosťou.

Dajte najavo svoj postoj voči nespravodlivému útlaku veriacich.

Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete.

Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. 

 • Prenasledovanie a útlak kresťanov dnes vo viacerých častiach sveta dosahuje úroveň genocídy.

 • O tom, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa hovorí málo, alebo vôbec.

 • V skutočnosti až každý 7. kresťan žije v krajine, kde čelí útlaku pre svoje náboženstvo.


Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb.

 • Tam, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri.

 • Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole.

 • Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu.


V subsaharskej Afrike čelia ekonomickému znevýhodňovaniu a vyhladovaniu, ale i priamym útokom a únosom. Militantné skupiny ich nútia k úteku a často neumožňujú ani prístup humanitárnej pomoci. V Južnej Amerike sú vypaľované kostoly i celé obydlia.

V Severnej Kórei, kde neuznávajú žiadne základné ľudské práva, sa osobitne tvrdo zaobchádza s kresťanmi. Čína svojich občanov hromadne sleduje pomocou umelej inteligencie a podľa toho odmeňuje či trestá ich správanie – kresťanstvo je neprípustné.

V týchto častiach sveta výraznejšie trpia ženy a dievčatá, ktoré vyznávajú „nesprávne náboženstvo“ a sú unášané, znásilňované a nútené k násilnej konverzii. Stávajú sa otrokyňami – sexuálnymi pracovníčkami a manuálnymi robotníčkami.


Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov.

Toto číslo je v niektoré roky radikálne vyššie – napríklad ak prebieha násilná občianska vojna či cielené plienenie, kedy ich zomierajú desaťtisíce. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných – keď strážia kostoly pred teroristami, či chránia svoje rodiny.

Bohužiaľ, v niektorých krajinách sú bežné priame útoky extrémistov na kresťanské komunity.

Situácia sa nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.


Autoritárske režimy. Islamský extrémizmus. Etnický nacionalizmus.

Tieto fenomény spôsobujú útlak kresťanov prevažne v Afrike a v krajinách Blízkeho východu.

Následkom globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán, alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob obživy.

 

„Vo svete, kde sa rozličné formy modernej tyranie snažia potlačiť náboženskú slobodu, alebo zredukovať ju do subkultúry bez práva vysloviť verejne svoj názor, či využívajú náboženstvo ako zámienku pre nenávisť a brutalitu, je nevyhnutne potrebné, aby ľudia rozličných náboženských tradícií spojili svoje hlasy pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpektovaní dôstojnosti a práva iných.“

Pápež František
300 miliónov
kresťanov trpí pre svoju vieru
11 kresťanov
zomrie pre svoju vieru v Krista každý deň
70% útokov
s náboženským motívom sa deje na kresťanoch

Za týmito znepokojujúcimi číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej.

Stav náboženskej slobody vo svete

Správa o stave náboženskej slobody vo svete 2021 (Religious Freedom in the World Report), ktorú vypracovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, konštatuje, že sa v každej tretej krajine sveta objavujú závažné porušenia práva na náboženskú slobodu.

Správa analyzuje, do akej miery sa základné ľudské právo na náboženskú slobodu rešpektuje vo všetkých 196 krajinách sveta, a to vo vzťahu k všetkým náboženstvám a náboženským smerom.

Podľa tejto správy, ktorú nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstavila 28. apríla 2021, nebolo toto základné ľudské právo v období rokov 2018 – 2020 rešpektované v 62 krajinách zo 196 krajín sveta, čo zodpovedá 31,6 %.

67 %
ľudí na svete žije v krajine, kde je porušovaná sloboda vierovyznania. To je 5,2 miliardy ľudí
62 štátov
na svete porušuje náboženskú slobodu (zo 196)
42 krajín
na svete je miestom, kde za zmenu vierovyznania môžete trpieť
1,2 miliardy
ľudí je vystavených islamistickému extrémizmu v 26 krajinách

Na tieto skutočnosti poukazuje nadácia ACN na celom svete

Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, katedrály, či monumenty po celom svete.

Ľudia na všetkých kontinentoch sa spájajú v modlitbe a symbolom červenej farby – farby mučeníkov – poukazujú na nespravodlivosť, ktorá sa deje na veriacich na celom svete.

Ako sa zapojiť?

Červená streda sa tento rok uskutoční 23. novembra.

Jej zmyslom je pripomínať si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru.

Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, rodina, spoločenstvo, farnosť i obec, napríklad týmito spôsobmi:

 • príďte na verejné benefičné podujatie Skúšaní vo viere, v sobotu 19. novembra v Dóme sv. Martina v Bratislave:
  • 17:30 / svätá omša, Mons. Jules Boutros
  • 18:30 / príhovory
  • 19:30 / hudobné vystúpenie Komorného orchestra ZOE
 • nasvieťte červeným svetlom kostol, významnú budovu, stavbu či pamätník vo vašej obci
 • usporiadajte spoločnú liturgiu či modlitbové stretnutie s úmyslom za prenasledovaných
 • súkromne sa pomodlite za prenasledovaných
 • šírte informácie o Červenej strede medzi svojimi známymi (na sociálnych sieťach použite hashtag #cervenastreda #redwednesday)

Využite materiály na stiahnutie:

 

Rozsvieťme chrámy a stavby na Slovensku

Aj na Slovensku sa v minulých rokoch rozžiarili červenou farbou objekty národného i lokálneho významu.

Kurzorom rozsvietite budovy načerveno.

Skúste to aj naživo –zapojte sa 23. novembra 2022 a dajte nám o tom vedieť na info@acn-slovensko.org.

300 miliónov trpiacich kresťanov potrebuje našu pomoc

Červená je farba mučeníkov. Na Červenú stredu si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je celosvetová charitatívna organizácia a od roku 2011 je nadáciou pápežského práva podľa chirografu pápeža Benedikta XVI.

 

Už desiatky rokov účinne pomáhame len vďaka dobrodincom. ACN nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, korporácií ani grantov. Nesmierne si vážime štedrosť každého darcu.