Pri príležitosti Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám nadácia ACN upozorňuje na utrpenie kresťanských žien v krajinách, kde sa sexuálne násilie používa ako zbraň proti náboženským menšinám. Vyzýva tiež vlády jednotlivých krajín a medzinárodné organizácie, aby urobili viac pre riešenie rastúceho počtu týchto útokov. Tieto často zostávajú nepotrestané a podnecujú obavy, že sú súčasťou fundamentalistickej stratégie na urýchlenie vymiznutia niektorých náboženských skupín z ich krajín.

“Ak už viera v Ježiša Krista je v mnohých častiach sveta vážnou hrozbou, byť kresťankou je ešte ťažšie. V mnohých krajinách, kde je náboženské prenasledovanie stále rozšírené, sa násilie na ženách často používa ako zbraň diskriminácie,” hovorí Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. “V končiacom sa roku sa opäť vyskytlo viac prípadov únosov kresťanských žien a dievčat, ktoré boli nútené konvertovať a vydať sa za mužov iného náboženstva.”

Michelle Clarková, vedkyňa, ktorá sa týmto fenoménom podrobne zaoberá najmä v súvislosti s Egyptom, tvrdí, že tieto útoky sú súčasťou väčšieho trendu. “Žiaľ, nie je to nový fenomén, hoci pravdou je, že počet útokov na kresťanské ženy rastie, a – ako sa ukazuje – súvisí to s náboženstvom. Dôkazy svedčia o tom, že útoky bývajú veľmi starostlivo naplánované a útočníci postupujú metodicky. Registrujeme stále nové prípady, no existuje aj vysoký počet tých nenahlásených,” vysvetľuje.

Michelle Clarková bola jednou z odborníčok, ktoré spolupracovali s nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na správe “Počuješ jej plač?” o únosoch, nútených konverziách a sexuálnom obťažovaní kresťanských žien a dievčat. V rozhovore pre nadáciu ACN vysvetľuje dôsledky tohto cieleného násilia.

“Nejde tu len o rozbitie rodín. Násilie páchané na kresťanských ženách sa stalo zbraňou vo vyčerpávajúcej vojne vedenej proti náboženským menšinám. Súvisí so zaužívanými postupmi v islamskom práve: ak je kresťanka prinútená konvertovať, prípadne sa vydá za moslima, je nemožné, aby sa znovu obrátila na kresťanskú vieru, a to ani vtedy, keď sa oslobodí alebo rozvedie. Ak má deti, tiež zostanú moslimami. Rastúcou skupinou, na ktorú islamisti cielia – ako sa nám podarilo zdokumentovať –, sú matky s deťmi. Z kresťanskej komunity sa teda nevytrháva len jedna osoba, matka, ale spolu s ňou i jej potomstvo.”

ACN podporuje miestnych partnerov pri zlepšovaní ochrany kresťanských žien v krajinách, ako je Pakistan, kde podľa Centra pre sociálnu spravodlivosť so sídlom v Lahore počet nútených konverzií a manželstiev v roku 2021 – vrátane hinduistov a sikhov – bol 78, pričom 38 prípadov sa týkalo kresťanov. Podľa niektorých odhadov je však toto číslo oveľa vyššie, pričom sa odhaduje, že každý rok sa vyskytne až 1 000 prípadov.

Merab Arif z Národnej katolíckej komisie pre spravodlivosť a pokoj (CCJP) v Pakistane pri práci.

Zákony, ktoré nemajú žiadnu váhu

V niektorých prípadoch boli prijaté zákony, ktoré poskytujú ochranu na papieri, ale často nemenia realitu v praxi.

Napríklad v Pakistane je sobáš neplnoletých nezákonný, ale viaceré súdy nižších stupňov uznali nútené sobáše neplnoletých dievčat. Moslimskí fundamentalisti môžu s pomocou benevolentných policajtov a sudcov unášať a znásilňovať mladé kresťanky a tvrdiť, že dobrovoľne súhlasili s konverziou a manželstvom, a vyhlásiť to za platné. Aj keď vyššie súdy zrušia rozhodnutie, trvá to dlho a utrpené zneužívanie zanecháva trvalé jazvy.

“Tlak extrémistických skupín na súdy, zaujatý prístup polície, strach z krutosti zo strany únoscu a stigma s tým spojená často donútia obeť vypovedať v prospech únoscu,” hovorí páter Emmanuel Yousaf z Národnej katolíckej komisie pre spravodlivosť a pokoj (CCJP) v Pakistane. ACN spolupracuje s CCJP na posilnení právnych predpisov na ochranu obetí.

Nepokoj pod povrchom

Saba mala 15 rokov, keď ju uniesli vo Faisalabade. Jej rodičia podali sťažnosť na polícii, ale dozvedeli sa, že sa vydala za svojho únoscu.

“Navonok je všetko v poriadku. No keď sa rodiny dievčat pokúšajú nahlásiť únos či znásilnenie, mnohokrát sa stretávajú s nepriateľsky naladenou policajnou administratívou,” vysvetľuje Merab Arif z CCJP. “Miestna policajná stanica často odmieta ich nahlásenie zaregistrovať. Ak sa to rodičom aj podarí dosiahnuť, polícia zlyháva vo veci záchrany. Ešte pred oslobodením dievčaťa je rodičom doručená správa o jej konverzii spolu so sobášnym listom. Ak sa niektorý z prípadov dostane pred súd, ten sa zdráha takéto dievča ochrániť, údajne pre tlak zo strany násilného davu.”

Islamskí fundamentalisti tiež zmarili pokusy o prijatie zákonov, ktoré by mohli lepšie chrániť príslušníkov menšín. Minulý rok stroskotali na námietkach zo strany Islamskej rady v Pakistane prinajmenšom dva dôležité návrhy zákonov: Zákon o prevencii a ochrane pred domácim násilím z roku 2020 (Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2020) a Zákon o zákaze nútených konverzií z roku 2021 (Prohibition of Forced Conversions Bill 2021).

Saba bola nakoniec zachránená, ale katolícky kňaz otec Khalid Rashid hovorí, že takéto úspešné príbehy nie sú pravidlom: “Takéto dievčatá sa iba zriedkavo podarí získať späť, pretože rodičia sa vzdávajú na polceste. My však nikdy nepristúpime na kompromisy, pokiaľ ide o dôstojnosť našich detí.”

V prvej línii

Okrem Pakistanu nadácia ACN podporuje projekty na celom svete, ktoré prispievajú k dôstojnosti a ochrane žien. Príkladom je aj Nigéria, kde sú podporované ženy, ktoré boli často zneužívané teroristickými skupinami, ako je Boko Haram. Pomocný biskup Joseph Bakeni z Maiduguri počas svojej návštevy v sídle ACN vyzval, aby sme sa postavili proti tomuto zlu: “Ako cirkev musíme byť v popredí riešenia týchto problémov. Vďaka podpore ACN máme rehabilitačné centrum pre traumatizované obete, ktoré pomáha mnohým ľuďom v komunitách a v táboroch. Cirkev to považuje za prioritu, preto sme v prvej línii a spolupracujeme s ďalšími zainteresovanými stranami. Chceme tak zabezpečiť riešenie tohto problému a dosiahnuť jeho odmietnutie v našej spoločnosti.”

 

Text: Filipe d’Avillez

Foto: ACN