Najmenej 12 kňazov a päť rehoľných sestier zomrelo násilnou smrťou pri plnení pastoračných povinností v roku 2022. Jednou z najnebezpečnejších krajín pre pôsobenie Cirkvi bola Nigéria, ale mnoho prípadov prenasledovania bolo zaznamenaných aj v Číne a Nikarague.

Podľa informácií nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi najviac obetí zaznamenala Nigéria, kde boli zabití štyria kňazi. Medzi ďalšie obete zavraždené pri výkone svojho poslania patria traja kňazi, ktorých brutálne zabili členovia drogových kartelov v Mexiku, a dvaja ďalší duchovní zastrelení na východe Konžskej demokratickej republiky.

Päť rehoľných sestier bolo v roku 2022 zavraždených počas výkonu svojej misie: sestra Luisa Dell’Orto v júni na Haiti, sestry Mary Daniel Abut a Regina Roba v auguste v Južnom Sudáne, sestra Mari de Coppi v septembri v Mozambiku a sestra Marie-Sylvie Vakatsuraki, ktorá bola zavraždená v októbri v Konžskej demokratickej republike.

Páter Hans-Joachim Lohre, nemecký kňaz unesený v novembri 2022 v Mali.

Viac ako 40 únosov, päť kňazov je stále nezvestných

Celkovo bolo v tom istom roku v rôznych krajinách unesených 42 kňazov, z ktorých 36 prepustili. Traja z kňazov unesených v Nigérii boli zavraždení a traja ďalší duchovní sú stále nezvestní: dvaja v Nigérii a nemecký misionár páter Hans-Joachim Lohre, projektový partner ACN, ktorý bol unesený v novembri v Mali. Dvaja z kňazov unesených v roku 2019, otec Joel Yougbaré z Burkiny Faso a otec John Shekwolo z Nigérie, sú naďalej nezvestní. Celkový počet zmiznutých duchovných sa tak v roku 2022 zvýšil na päť.

Nigéria je so značným náskokom na čele tohto smutného zoznamu s celkovým počtom 28 únosov v uplynulom roku. Nasleduje Kamerun so šiestimi únosmi, z ktorých päť kňazov bolo unesených naraz v septembri a prepustených o päť týždňov neskôr. Haiti sa zaradilo medzi najnásilnejšie miesta v Strednej Amerike. V priebehu roka tam banditi uniesli päť kňazov, všetci však už boli prepustení.

V každej z krajín Etiópia, Mali a Filipíny došlo k únosu jedného kňaza. Okrem stále nezvestného pátra Lohre v Mali boli ostatní dvaja prepustení.

Najvyšší počet únosov rehoľníčok v roku 2022 zaznamenala Nigéria, kde zmizlo sedem rehoľných sestier. V Burkine Faso bola unesená jedna sestra a v Kamerune – spolu s piatimi vyššie uvedenými kňazmi – ďalšia rehoľníčka. Únoscovia však našťastie všetky tieto rehoľné sestry neskôr prepustili.

Otec Bohdan Heleta C.SS.R., kaplán chrámu Narodenia Panny Márie v ukrajinskom meste Berďansk, bol spolu s farárom o. Ivanom Levickým uväznený v novembri 2022.

Uväznení kňazi a biskupi

Najmenej 32 duchovných bolo v roku 2022 zadržaných, pričom boli zjavne zastrašovaní a pod nátlakom.

Najnovšie prípady sa týkajú štyroch kňazov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi pôsobiacich v Ruskom okupovanej časti Ukrajiny, ktorí boli zatknutí počas svojej pastoračnej činnosti. Dvoch z nich medzitým prepustili a “vyhostili” na ukrajinské územie, ďalší dvaja však zostávajú vo väzbe a pravdepodobne budú obvinení z terorizmu. Miestne zdroje vyjadrili pre ACN obavy, že ich vo väzbe môžu mučiť.

Situácia v Nikaragui je veľmi znepokojujúca. Počas súčasného konfliktu vlády s katolíckou cirkvou bolo zatknutých jedenásť duchovných. Ide o dvoch seminaristov, jedného diakona, jedného biskupa a sedem kňazov. Nikaragujský biskup Rolando Alvarez, ktorý je v súčasnosti v domácom väzení, sa má 10. januára 2023 postaviť pred súd za “ohrozovanie národnej bezpečnosti”. Objavili sa aj správy o tom, že kňazi majú zakázané opustiť svoje farnosti a najmenej desiatim duchovným vláda zabránila v návrate do krajiny.

Iný nedávny prípad sa týka zadržania biskupa a dvoch kňazov v Eritrei. Od ich uväznenia uplynuli dva mesiace bez akéhokoľvek vysvetlenia zo strany úradov.

Je ťažké odhadnúť, koľko katolíckych kňazov a biskupov bolo počas roku 2022 zatknutých v Číne. Podľa informácií, ktoré získala nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, úrady opakovane unášajú duchovných z podzemnej cirkvi, aby na nich vyvíjali nátlak, nech sa pripoja k štátom uznanej cirkvi. Jedným z príkladov je zmiznutie najmenej desiatich kňazov, ktorí patrili k podzemnej cirkvi v meste Baoding (Hebei) od januára do mája 2022.

V Mjanmarsku bol počas protestov proti režimu zadržaný aj jeden kňaz. Niekoľko rehoľných sestier a dvaja diakoni boli zatknutí v Etiópii počas konfliktu v Tigraji koncom roka 2021, no v roku 2022 ich prepustili.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyzýva všetky zúčastnené krajiny, aby urobili všetko pre zaistenie bezpečnosti a slobody kňazov, rehoľných sestier a iných pastoračných pracovníkov, ktorí sa dávajú do služby tým, ktorí to najviac potrebujú. Medzinárodná dobročinná nadácia tiež prosí všetkých priateľov a dobrodincov, aby sa modlili za tých, ktorí sú stále v zajatí, a za farské spoločenstvá a rodiny tých, ktorí prišli o život.

 

Titulná fotografia: o. Joaquín Mora a o. Javier Campos, zavraždení v Mexiku (foto Spoločnosť Ježišova Mexiko)

Foto: ACN