Kontakt

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Hviezdoslavovo nám. 170/ 13
811 01 Bratislava

IČO: 50582577, DIČ: 2120419356

 

Číslo účtu (IBAN): SK09 0900 0000 0051 2133 9396

(ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, svoju adresu, e-mail alebo tel. číslo; za Vašu štedrosť sa Vám chceme poďakovať)

 

Sekretariát národnej kancelárie
info@acn-slovensko.org

Tel.: +421 948 192 091

www.acn-slovensko.org

Mgr. Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie
M.Hatokova@acn-intl.org 

 

Medzinárodné administratívne sídlo ACN: 
ACN International
Aid to the Church in Need gGmbG

Westerbachstrasse 23 L
61476 Kronberg / Germany
Tel.: +49 6174 291 0
www.acninternational.org